Tiedote Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2016 toiminnasta ja tuloksista.

Julkaisuvapaa.

Rajatilanne Pohjois-Karjalan toimialueella on ollut vakaa. Vuoden 2016 aikana tulivat ilmi merkittävimpinä rajatapahtumina yhteensä seitsemän henkilöiden tekemää luvatonta rajanylitystä. Seitsemästä tapauksesta neljä olivat vakavia, koska niissä pyrittiin laittomasti Venäjältä Suomeen. Muut kolme henkilön luvattoman rajanylityksen tapahtumaa olivat luonteeltaan tahattomia ja siten vähäisiä. Laittoman maahantulon tarkoituksessa tehdyistä neljästä tapahtumasta yksi havaittiin Niiralan rajanylityspaikalla ja kolme muuta tapahtumaa maastorajalla. Tapahtumiin liittyen Pohjois-Karjalan rajavartiosto vastaanotti vuoden 2016 aikana yhteensä kolme turvapaikkahakemusta.

RAJATARKASTUKSET

Vuonna 2016 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 1 459 104 rajanylittäjää. Rajatarkastusten määrä väheni Pohjois-Karjalassa noin kuusi prosenttia viime vuoden tasosta (1 553 744).

Vuonna 2016 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikalla 1,45 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2015 rajanylittäjiä oli 1,54 miljoonaa henkilöä. Liikenne oli siten vuonna 2016 kuusi prosenttia vähäisempää (noin 92 000 henkilöä) kuin vuonna 2015.

Niiralassa vuonna 2016 rajanylittäjistä oli suomalaisia 65 %, venäläisiä 34 % ja muiden maiden kansalaisia 1 %. Suomalaisten rajanylittäjien määrä oli vuonna 2016 noin 9 % pienempi edellisvuoteen verrattuna. Venäläisten rajanylitysten määrä vastaavasti oli vain noin 0,6 % vähäisempi vuoteen 2015 verrattuna. Elokuusta 2016 alkaen venäläisten osuus rajanylittäjistä alkoi kasvaa ja suomalaisten osuus vastaavasti vähetä merkittävästi. Pääsyynä suomalaisten rajanylitysten vähenemiseen oli elokuusta 2016 alkanut tupakan tuontirajoitus.

Tarkemmat tilastotiedot:

Niirala Vuosi 2015 Vuosi 2016 Nousu/lasku (määrä) Nousu/lasku (%)
Rajatarkastuksia 1 541 678 1 449 165 -92 514 – 6 %
Suomalaisten rajanylitykset 1 038 353 948 149 -90 204 – 9 %
Venäläisten rajanylitykset 491 034 488 093 – 2 942 – 0,6 %
Muiden maiden   kansalaiset 12 291 12 923 632 + 5,1 %

Niiralassa rajatarkastusten yhteydessä todettiin 505 rikkomusta, jotka olivat pääasiassa tieliikenne-, ajoneuvo- tai ulkomaalaislain rikkomuksia. Rikkomusten määrä on pysynyt alhaisena verrattuna rajanylitysten määrään.

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämis- tai käännyttämispäätös 92 henkilölle (62/v.2015). Suurin osa toimenpiteistä aiheutui puutteellisista maahantuloedellytyksistä, epäillystä rikollisesta toiminnasta tai perustellusta olettamuksesta hankkia tuloja epärehellisin keinoin.

Joensuun lentoasemalla tehtiin ulkorajatarkastus 3 647 matkustajalle

(7 698/v.2015). Rajatarkastusta edellyttävät lennot (lähinnä charter-lentoja) suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääsääntöisesti Turkkiin.

Tilapäisistä rajanylityspaikoista oli avoinna Inari, jonka kautta kuljetettiin puutavaraa Venäjältä Suomeen. Vuonna 2016 rajanylitysten kokonaismäärä kasvoi noin 44 prosenttia ollen 6 292 henkilöä, kun vuonna 2015 rajanylittäjiä oli 4 356 henkilöä.

RAJOJEN VALVONTA

Vuonna 2016 rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella oli vakaa. Maastorajalla havaittiin kolme henkilöiden laittoman maahantulon tarkoituksessa tehtyä luvatonta rajanylitystä (2/ v.2015) sekä kaksi muuta tahatonta luvatonta rajanylitystä (1/v.2015).  Lisäksi Niiralan rajanylityspaikan kautta pyrki Suomeen laittomasti yksi henkilö (2/v.2015) ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla tapahtui auraustraktorin tahaton luvaton rajanylitys.

Vuoden aikana havaittiin maastorajalla 62 (67/v.2015) muuta henkilöiden, eläinten tai luonnonvoimien aiheuttamaa rajatapahtumaa.

Rajavartiosto osallistui harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaan. Poliisille annettiin virka-apua 18 kertaa. Ensivastetehtäviä suoritettiin 63 kertaa. Rajavartioston koirapartiot osallistuivat kadonneiden etsintöihin kuusi kertaa.

RIKOSTORJUNTA

Vuonna 2016 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävien yhteydessä yhteensä 534 rikkomusta (508/v.2015).  Suurin osa rikkomuksista havaittiin Niiralan kansainvälisellä rajanylityspaikalla.

Esitutkinta toimitettiin 35 tapauksessa, joista 27 tapausta eteni syyttäjälle. Valtiorajarikosten lisäksi tutkinnassa oli mm. laittoman maahantulon järjestäminen, lisätutkintoja sakkojen vastustamisen johdosta, väärennyksiä, yksi törkeä kätkemisrikos, työnantajan ulkomaalaisrikkomus sekä vaarallisen esineen hallussapitoja.

Epäiltyjä rattijuopumustapauksia tuli ilmi 17 ja lisäksi havaittiin viisi törkeää rattijuopumustapausta. Väärennettyjä asiakirjoja havaittiin yhdeksässä tapauksessa. Tapaukset liittyivät pääosin poliisille asiantuntija-apuna tutkittuihin turvapaikanhakijoiden hallussa olleisiin väärennettyihin asiakirjoihin.

Vuonna 2016 rajavartiomiehen antamalla rangaistusvaatimuksella käsiteltiin 132 rikkomusta (163/v.2015). Rajavartiomiehen antamalla rikesakolla käsiteltiin 29 rikkomusta (22/v.2015). Uuden sakkomenettelylain mukaisia sakkoja annettiin joulukuussa 12 kappaletta ja rikesakkoja kolme kappaletta. Tapaukset olivat pääasiassa ulkomaalais-, ajoneuvo- ja tieliikennelain rikkomuksia. Paljastinlaiterikkomuksia havaittiin 39 (56/v.2015). Huomautuksia annettiin 290 kappaletta (270/v.2015).

SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS

Pohjois-Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppania kotiutti vuonna 2016 239 varusmiestä.

Marras-joulukuun vaihteessa pidettiin yhden komppanian kertausharjoitus. Harjoitus toteutettiin suunnitellulla tavalla yhteistoiminnassa Kainuun Prikaatin sekä Pohjois-Karjalan aluetoimiston kanssa. Harjoitus onnistui suunnitellulla tavalla.

——————————————————————————————————–

Lisätietoja antaa everstiluutnantti Marko Turunen, puh. 029 542 3000.

Tiedote tulee myös internetiin: www.raja.fi/p-kr

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *