Päivä: 10.2.2011

Torjuttava turvehanke

Vapon suunnitelmat johtaa Konnunsuon turvehankkeen vesiä Jänisjokeen eivät ole tästä maailmasta. Kokemukset turvealueiden vesistöseuraamuksista eivät mairittele. Värtsiläisten kannattaa olla tarkkana tämän hankkeen suhteen. Pahimmillaan seuraukset voivat olla joen kannalta hyvin hankalia, mikä vaikuttaa oleellisesti myös asukkaiden viihtyvyyteen ja koko paikkakunnan…

Sikkerin tie soralle?

Sikkerinvaaran maantie aiotaan muuttaa tänä vuonna soratieksi. Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt tästä kunnan lausuntoa. Ympäristölautakunta suhtautuu asiaan myönteisesti. Asia menee vielä kunnanhallitukseen. Soratieksi muuttamista suunnitellaan, koska liikennemäärät eivät edellytä uudelleen päällystämistä. Sikkerinvaaran tiellä on pituutta 2,4 kilometriä. Se yhdistää Selkäkylän…