Turvevesiä Jänisjokeen?

Tämäkö meiltä turmeltaisiin? Kuva Heikki Kokkonen

Ei tule kuuloonkaan, naukaisee Viiru-kissa. Kuva EJ

Tohmajärven Konnunsuolle suunnitellun turvetuotantoalueen vesiä harkitaan laskettavaksi Jänisjokeen joko kokonaan tai osittain. Viisi kilometriä Tohmajärven keskustasta luoteeseen Murtoin ja Perävaaran kylien välimaastossa sijaitseva alue kuuluu länsiosaltaan Tohmajärven ja itäosiltaan Jänisjoen valuma-alueeseen.

Tuotantoalueeksi on kaavailtu 190 hehtaaria. Alue on valmisteltu turvetuotantoon sarkaojituksin jo 1980-luvun lopulla. Hankkeen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä esitellään Tohmajärven kunnanvirastolla valtuustosalissa helmikuun 17. päivänä kello 18.30.

Arvioinnissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoa: 1) hanketta ei toteuteta lainkaan, 2) vedet johdetaan luontaisen valuma-alueen mukaisesti Tohmajoen ja Jänisjoen valuma-alueille, 3) vedet johdetaan Luosojokeen ja 4) vedet johdetaan kokonaan Suonpäänjoen kautta Jänisjokeen.

Miltähän Jänisjoki näyttäisi turvevesien jälkeen? Kuva EJ

Kitee-Tohmajoen ja Jänisjoen kalastusalueiden mukaan Jänisjoki on merkittävä virkistyskalastuskohde, jonne on rakennettu erilaisia palveluvarustusrakenteita. Jänisjoen voimalaitosten kalataloudellisena velvoitehoitona vesistöalueella tehdään merkittäviä lohikalaistutuksia. Konnunsuon itäosan kuivatusvesien johtaminen Jänisjokeen voi lisätä kiintoaineksen määrää ja siten vaikuttaa lohikalojen menestymiseen, kohteen luontoarvoihin ja miellyttävyyteen kalastuskohteena.

Tohmajärveä kalastusalueet pitävät paikallisesti merkittävänä kalavetenä. Kuivatusvesien johtaminen sinne kuormittaisi Väärälahtea, jonne on suunniteltu ruoppauksia kalaston ja vesiympäristön kohentamiseksi. Kalastusalueet esittävät, ettei turvetuotantoa toteutettaisi.

Jänisjokea esittelevä video löytyy Värtsilän pitäjäyhdistyksen nettisivuilta. Siellä on myös valokuvia kuvagalleriassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *