Päivä: 16.5.2012

Syrjäyttääkö sorva särjen?

Kovasti lisääntynyt särjen näköinen kala on sorva. Kala muistuttaa kovasti särkeä, mutta sillä ei ole punaisia silmiä kuten särjellä. Evät ovat punaiset. Säynävä tulisi myös tästä kalasta mieleen. Wikipedian mukaan levinneisyysalue pitäisi ulottua Tampereen korkeudelle (tarkoittanee etelästä päin), mutta kyllä…

Mikä demokratia?

Koko maailma seuraa demokratian ja pörssimaailman kamppailua Kreikassa. Olemmeko todellisten muutosten edessä? Ehkä ei ole sattuma, että tämä tapahtuu demokratian syntymaassa, Kreikassa. Nimittäin demokratian voidaan katsoa syntyneen 500-luvulla e.Kr. Silloin hallintojärjestelmät vaihtelivat eri poliksissa eli kreikkalaisissa kaupunkivaltioissa. Kreikan kaupungeissa oli…