Niiralassa kasvua 9,5 prosenttia

Pohjois-Karjalan rajatilanne säilyi vuonna 2010 edelleen rauhallisena. Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan liikenne kasvoi 9,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kerrotaan P-KR:n tiedotteessa. Miljoonan rajanylittäjän määrä kalenterivuodessa saavutettiin jouluaattona ensimmäisen kerran rajatarkastusaseman historiassa.

Rajavartioston organisaation kehittämistä jatkettiin. Sisäasiainministerin päätöksen mukaisesti rajavartioalueet ja niiden johtopaikat Lieksassa, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä lakkautettiin 1.1.2011 lukien. Samoissa kiinteistöissä toimivat Tohmajärven, Ilomantsin ja Lieksan rajavartioasemat sekä Niiralan rajatarkastusasema huolehtivat paikallisesta asiakaspalvelusta ja viranomais- sekä sidosryhmäyhteistyöstä suoraan vartioston komentajan alaisuudessa.

Tohmajärven, Ilomantsin ja Lieksan vartioasemien asiakaspalveluajat ovat maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 12.30–15.00. Niiralan rajatarkastusasema on avoinna ympäri vuorokauden joka päivä.

Vahvemmat ja itsenäisemmät yksiköt kykenevät järjestämään perusvalvonnan nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Muutokset eivät heikennä rajaturvallisuutta.

Rajavartioston henkilövahvuus väheni strategian mukaisesti 9 henkilöllä. Kuitenkin toimintamenetelmien kehittämisen ohella uuden tekniikan ja kaluston käyttöönoton myötä työn tuottavuutta on voitu parantaa ja kompensoida henkilöstömäärän vähentämistä.

Niiralassa ylitti 1 022 500

Pohjois-Karjalan rajavartioston toimialueella oli toiminnassa Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka Tohmajärvellä ja Joensuun lentoaseman rajanylityspaikka sekä kaksi tilapäistä rajanylityspaikkaa: Inari Lieksassa ja Leminaho Ilomantsissa. Tilapäisten rajanylityspaikkojen kautta kulki lähinnä puutavaraliikennettä Venäjältä Suomeen. Valtiosopimuksen nojalla marraskuussa suljettiin Pohjois-Karjalasta Valkeavaaran, Kokkojärven ja Kivipuron tilapäiset rajanylityspaikat.

Rajanylittäjien kokonaismäärä Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla oli noin 1 032 400 henkilöä vuonna 2010. Henkilöliikenteen kokonaismäärä lisääntyi noin 92 400 ylittäjällä edelliseen vuoteen verrattuna.

Niiralassa rajan ylitti lähes 1 022 500 henkilöä, joista ulkomaalaisten viisumivelvollisten, pääosin venäläisten matkustajien osuus oli noin 41 prosenttia. Vuonna 2009 rajanylittäjiä oli noin 932 400 henkilöä, joista viisumivelvollisten matkustajien osuus oli noin 42 prosenttia.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus noin 3 200 matkustajalle (2009: noin 3 500). Rajatarkastusta edellyttävät lennot (lähinnä charter-lentoja) suuntautuivat pääsääntöisesti Schengen-alueen ulkopuoliseen Eurooppaan. Tarkastusten väheneminen johtui charter-liikenteen vähenemisestä.

Tilapäisillä rajanylityspaikoilla liikennöinti oli edellisvuotta vilkkaampaa. Rajanylitysten kokonaismäärä oli noin 6 700 henkilöä, kun vuonna 2009 rajanylittäjiä oli noin 4 000. Vilkkain tilapäisistä rajanylityspaikoista oli edelleen Inari, jossa rajanylityksiä kirjattiin noin 6100 (2009: 3 400). Loppuvuoden suljettuna olleella Leminahon rajanylityspaikalla tarkastettiin noin 450 henkilöä (2009: 380).

Luvattomia kaksi

Henkilöiden aiheuttamia luvattomia rajanylityksiä havaittiin vuoden aikana 2 (2009: 10, 2008: 9). Luvattomat rajanylitykset olivat pääasiassa luonteeltaan vähäisiä ja ne käsiteltiin Pohjois-Karjalan ja Suojärven alueiden rajavaltuutettujen tapaamisissa.

Muita rajatapahtumia, jotka ovat eläinten ja luonnonvoimien aiheuttamia, havaittiin 45. Muiden rajatapahtumien määrä on laskenut viime vuosina.

Kesäkuussa 2009 asetettiin sisäministerin johdolla HARVA-hanke, jonka tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää viranomaisten välistä operatiivista yhteistyötä sekä varmistaa turvallisuuspalvelut harvaanasutuilla alueilla viranomaisten pienenevistä resursseista huolimatta. Tavoitteena oli löytää uusia toiminnallisia keinoja sekä hyviä yhteistyökäytäntöjä valtakunnallisesti.

Toimintoja oli tarkoitus kehittää edelleen hyväksikäyttäen eri viranomaisten kokemuksia muun muassa yhteispartioinnista, lähimmän partion hyödyntämisestä hälytystehtävissä, ensivastetoiminnasta sekä kaluston ja tilojen yhteiskäytöstä. Pilotoitavia asioita valmisteltiin ja kokeiltiin hyvässä ja avoimessa ilmapiirissä. HARVA-hanke lisäsi osaltaan jo ennestään aktiivista viranomaisten välistä kanssakäymistä.

HARVA-hankkeen ensimmäinen vaihe on päättynyt ja Pohjois-Karjalan maakunnallinen työryhmä odottelee valtakunnallisia linjauksia jatkotoimenpiteistä. Maakunnallinen työryhmä on laatinut loppuraportin, joka sisältää mm. eräitä johtopäätöksiä ja kehittämisesityksiä viranomaisyhteistoimintaan. Kehitystarpeet liittyvät erityisesti yhteen sovitettuihin tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiin sekä osin lainsäädäntöön.

Maakunnallinen työryhmä on tehnyt hyvin sujuneen kokeilun perusteella päätöksen, että Pohjois-Karjalan alueella toimintaa jatketaan toistaiseksi. Rajamiehet voivat siten esimerkiksi olla ensimmäinen ensivasteyksikkö, joka saapuu auttamaan apua tarvitsevaa kansalaista rajan läheisellä alueella.

Käännytettiin 74

Vuonna 2010 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi 604 rikkomusta (2009: 640). Näistä suurin osa havaittiin Niiralan rajanylityspaikalla, ja ne olivat pääasiassa tieliikenne-, ajoneuvo- tai ulkomaalaislain rikkomuksia.

Esitutkinta toimitettiin 51 tapauksessa ja näistä 37 tapauksessa esitutkintapöytäkirjat on lähetetty edelleen syyttäjälle. Osassa tapauksia tutkinta on edelleen kesken.

Epäiltyjä rattijuopumustapauksia oli 30, joista törkeitä oli 4. Väärennettyjä asiakirjoja tavattiin 18 tapauksessa. Valtionrajarikosten lisäksi tutkinnassa oli mm. 2 laittoman maahantulon järjestämistä, 8 rekisterimerkintärikosta, 14 perätöntä lausumaa viranomaismenettelyssä, 8 väärän henkilötiedon antamista, 4 kätkemisrikosta, joista 3 törkeää, sekä 2 työnantajan ulkomaalaisrikkomusta.

Tämän lisäksi 208 rikkomusta (2009: 216) käsiteltiin rangaistusvaatimuksena ja 52 rikesakkona (2009: 44). Tapaukset olivat pääasiassa ulkomaalais-, ajoneuvo- ja tieliikennelain rikkomuksia. Paljastinlaiterikkomuksia havaittiin 68 ja huomautuksia annettiin 325 kappaletta.

Rajanylitysliikenteessä käännytettiin 74 henkilöä (2009: 102). Käännytettyjen määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa käännytettiin puutteellisten maahantuloedellytysten takia tai perustellusta olettamuksesta hankkia tuloja epärehellisin keinoin.

Vuonna 2010 Pohjois-Karjalan rajavartiosto suoritti etsintöjä 7 kertaa, jotka suoritettiin poliisin apuna. Sairaankuljetuksia rajavartiosto suoritti 4 kertaa ja muita pelastussuoritteita 6 kertaa.

HARVA-hankkeeseen liittyvistä tehtävistä rajavartiosto suoritti vuonna 2010 ensivastetehtäviä 10 kertaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *