Päivä: 8.3.2013

Hyvää naistenpäivää!

Jos sää ole itsenäine, sää ole pelottava. Jos sää ole ystävälline ja ymmärtäväine, sää ole liia kilt. Ku sää sano, mitä sää ajattele, sää ole rääväsuu. Jos sää ole hiljaa, on suns jotta kummallist. Jos sää anna, sää ole helppo…

Tavataan Värtsiläisten Seurassa

Värtsiläisten Seura piti vuosikokouksensa 6.3.2013 Joensuussa Lounasravintola Pinjassa. Sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi käsiteltiin sääntömuutoksia. Muutokset koskivat pykäliä 2, 4 ja 11. Kyseisten pykälien kohdalla oli lähinnä sääntöjen muuttaminen ajan tasaisiksi.  Seura on päättänyt erota Karjalan Liitosta. Maininta liiton jäsenyydestä poistetaan säännöistä.…