Rajavartiolaitoksen 93. vuosipäivänä

Pohjois-Karjalan rajavartiosto juhlistaa Rajavartiolaitoksen 93. vuosipäivää 21.3.2012 kaikissa toimipisteissään perinteisillä kahvitilaisuuksilla. Tilaisuuksissa palkitaan ansioituneita virkamiehiä sekä huomioidaan yhteistyötahoja.

Onttolan alueella kunnioitetaan veteraanien perintöä laskemalla seppeleet Rajajääkäripataljoonien 4 ja 5 sekä Rajamiesten muistomerkeille.

Lähivuosina rajavartiosto valmistautuu kehittämään toimintaa ja organisaatiota vastaamaan toimintaympäristössä, voimavaroissa ja tehtävissä tapahtuvia muutoksia. Kehittämisen tavoitteena on ylläpitää rajavartioston toiminnan peruskulmakivet nykyistä niukemmilla voimavaroilla: rajatarkastukset rajanylityspaikoilla, uskottava rajojen valvonta maastorajalla ja korkeatasoinen asevelvollisten koulutus. Päätehtävien mahdollistaessa rajavartiostolla on luonteva rooli osallistua harvaan asutuilla alueilla turvallispalvelujen tuottamiseen päävastuuviranomaisten ohjauksessa.

Keskeisimpänä muutoksena on rajavartioston henkilömäärän väheneminen nykyisestä henkilöstövahvuudesta. Henkilömäärän väheneminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä edelleen, jotta perustehtävien toteutus kyetään turvaamaan jatkossakin.

Niiralan rajanylityspaikan toiminnallisuutta ollaan kehittämässä siten, että rajanylitysliikenteen kasvun vaikutukset kyetään hallitsemaan ilman merkittävää tarkastushenkilöstön lisäystä. Tämä edellyttää rajatarkastusprosessin, rajanylityspaikan infrastruktuurin ja käytettävissä olevan rajatarkastustekniikan kokonaisvaltaista uudistamista.

Rajojen valvonnassa on siirrytty uuteen toimintatapamalliin. Valvontaa toteutetaan riskianalyysiin perustuen hyödyntämällä teknistä valvontaa ja liikkuvuutta aikaisempaa enemmän.

Henkilöstöhallinnon, teknisten palveluiden ja taloushallinnon järjestämiseksi pohditaan vaihtoehtoista toteutusmallia. Työn lähtökohtana on palveluiden valtakunnallinen keskitetty tuottaminen.

Operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen keskitetään rajavartioston johtokeskukseen Onttolaan 1.1.2013 alkaen. Parhaillaan suunnitellaan muutoksen toteutusta.

Rajaturvallisuus ja asevelvollisten koulutus

Rajaturvallisuustilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella on säilynyt vakaana ja rauhallisena, eikä tilanteessa arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Rajavartioston toiminta painottuu rajatarkastuksiin Niiralan rajatarkastusasemalla sekä rajojen valvontaan maastorajalla.

Rajanylitysliikenne Niiralan kansainvälisellä rajanylityspaikalla jatkoi nousuaan vuoden 2011 aikana. Rajatarkastusaseman kautta kulki vuonna 2011 lähes 1,3 miljoonaa rajanylittäjää. Henkilöiden rajanylitysten määrä on ollut kasvussa myös alkuvuonna 2012. Rajavartiosto arvioi, että henkilöiden rajanylitysten määrä Niiralassa kasvaa edelleen vuoden 2012 aikana.

Joensuun lentoasemalla rajatarkastuksia on suoritettu Schengen-alueen ulkopuolelle suuntautuville lennoille. Rajatarkastusten määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla ollen noin 3 100 matkustajaa.

Tilapäisistä rajanylityspaikoista on ollut auki ainoastaan Inarin rajanylityspaikka Lieksassa, mutta liikennöinti on ollut edellisvuotta hiljaisempaa. Tilapäisen rajanylityspaikan kautta kulki lähinnä puutavaraliikennettä Venäjältä Suomeen.

Rajavartioston tutkintavastuulle kuuluvien rikosten määrässä tai luonteessa ei ole tapahtunut tai nähtävissä merkittäviä muutoksia.

Rajavartiosto on jatkanut uuden joukkotuotantotehtävän ja tarkastetun koulutusohjelman mukaista asevelvollisten tiedustelu- ja sissikoulutusta. Rajajoukkojen kertausharjoitukset jatkuvat suunnitelmien mukaan vuosittain toteutettavina harjoituksina.

Henkilöstön ylennykset ja palkitsemiset

Tasavallan presidentti on ylentänyt 21.3.2012 Pohjois-Karjalan rajavartiostossa palvelevista henkilöistä:

kapteeniksi Jukka Horttanainen, rajavartioston esikunta
kapteeniksi Rauno Kinnunen, rajajääkärikomppania

Tasavallan presidentti on myöntänyt valtion virka-ansiomerkin seuraaville Pohjois-Karjalan rajavartiostossa:

– kapteeni evp Juha Karhinen, Lieksa
– yliluutnantti evp Tapio Kiiskinen, Kontiolahti
– kapteeni evp Matti Shemeikka, Kontiolahti
– kapteeni evp Kari Tarvainen, Joensuu

– vanhempi rajavartija Tarmo Häkkinen, Tohmajärven rv-asema
– ylirajavartija Asko Kettunen, Lieksan rv-asema
– ylirajavartija Pekka Lautanen, Lieksan rv-asema
– vanhempi rajavartija Mauri Purmonen, Ilomantsin rv-asema
– ylirajavartija Timo Päivinen, Tohmajärven rv-asema
– vanhempi rajavartija Seppo Romppanen, Ilomantsin rv-asema
– kapteeni Ari Tanninen, rajavartioston esikunta
– vanhempi rajavartija Kyösti Turpeinen, Niiralan rt-asema
– ylirajavartija Matti Turunen, Lieksan rv-asema
– vanhempi rajavartija Teppo Turunen, Lieksan rv-asema
– ylirajavartija Seppo Väistö, Tohmajärven rv-asema

 

Sisäasiainministeri on myöntänyt ansiomerkkejä Rajavartiolaitoksen palveluksessa oleville virkamiehille ja Rajavartiolaitoksen toimintaa tukeneille henkilöille.

Rajavartiolaitoksen ansioristin saavat muun muassa seuraavat henkilöt:

– ylijohtaja Elli Aaltonen, Mikkeli
– kauppaneuvos Väinö Broman, Joensuu
– poliisipäällikkö Kari Heimonen, Kuopio
– sosiaalineuvos Ahti Karttunen, Joensuu
– kaupunginjohtaja Pertti Vainionpää, Nurmes

Rajavartiolaitoksen ansiomitalin saavat muun muassa seuraavat henkilöt:

– ensihoitopäällikkö Petteri Hakkarainen, Liperi
– työsuojelutarkastaja Merja Laakkonen, Kuopio
– pelastusylitarkastaja Olli Lihavainen, Joensuu
– valmiussuunnittelija Pasi Markkanen, Kontiolahti
– everstiluutnantti Jouni Mattila, Kontiolahti
– rikoskomisario Jarmo Vallius, Joensuu
– tiimikoordinaattori Pekka K. Vatanen, Joensuu
– ylirajavartija Tarmo Hurskainen, Tohmajärven rv-asema
– rajavartiomestari Esa Juntunen, Tohmajärven rv-asema
– vanhempi rajavartija Teuvo Kaukola, Lieksan rv-asema
– rajavartiomestari Jarmo Kukkonen, Tohmajärven rv-asema
– luutnantti Ari Laatikainen, rajavartioston esikunta
– luutnantti Kalle Lehtinen, Ilomantsin rv-asema
– rajavartiomestari Jari Luukkanen, Ilomantsin rv-asema
– vanhempi rajavartija Tapio Maksimainen, Ilomantsin rv-asema
– vanhempi rajavartija Hannu Matikainen, rajavartioston esikunta
– luutnantti Eero Mustonen, Niiralan rt-asema
– luutnantti Jouni Sallinen, rajavartioston esikunta
– huoltoasentaja Jukka Soininen, rajavartioston esikunta
– yliluutnantti Jari Tanskanen, rajavartioston esikunta
– yliluutnantti Juha Vuorjoki, rajavartioston esikunta
– emäntä Satu Väisänen, rajavartioston esikunta

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt Rajavartiolaitoksen pronssisen ansiolevykkeen ja Rajamme Vartijat -säätiö on myöntänyt stipendin seuraaville henkilöille:

– vanhempi rajavartija Kari Häsä, Niiralan rt-asema
– vanhempi rajavartija Markku Kasurinen, Lieksan rv-asema
– toimistosihteeri Riitta Mielonen, Lieksan rv-asema

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt Rajavartiolaitoksen pronssisen ansiolevykkeen seuraaville henkilöille:

– luutnantti Timo Hattunen, Joensuu
– projektipäällikkö Katja Harinen, Joensuu
– kapteeni evp Juha Karhinen, Lieksa
– metsätyönjohtaja Ilmo Heikkinen, Lieksa
– ylirajajääkäri evp Juho Pehkonen, Lieksa
– rajasotilaskotisisar Pirkko Säynevirta, Kontiolahti
– sähköasentaja Arvo Turunen, Joensuu

Rajavartioston komentaja on myöntänyt 21.3.2012 lukien ylirajavartijan palvelusarvon:

– vanhempi rajavartija Tomi Ahokas, rajavartioston esikunta
– vanhempi rajavartija Timo Hallikainen, Niiralan rajatarkastusasema
– vanhempi rajavartija Jukka Hautamäki, rajavartioston esikunta
– vanhempi rajavartija Toni Kalkasmaa, Lieksan rajavartioasema
– vanhempi rajavartija Sami Kiiala, Niiralan rajatarkastusasema
– vanhempi rajavartija Timo Kinnunen, Niiralan rajatarkastusasema
– vanhempi rajavartija Janne Varonen, Niiralan rajatarkastusasema

Vuosipäivänä palkitaan rajavartioston ansioituneita työntekijöitä. Rajavartioston komentaja on myöntänyt:

– ”Rajahaarikan” huoltoasentaja Teuvo Karvonen, rajavartioston esikunta
– ”Rajakiikarin” vanhempi rajavartija Kimmo Pakkanen, Niiralan rajatarkastusasema
– ”Kouluttajan kiikarin” luutnantti Jukka Ikonen, rajajääkärikomppania

Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2011 parhaana urheilijana palkitaan

– vanhempi rajavartija Mika Laukkanen Niiralan rajatarkastusasema

Reservin ylennykset

Rajavartioston komentaja on ylentänyt 21.3.2012 Pohjois-Karjalan rajavartioston virkamiehiä reservissä seuraavasti:

Vääpeliksi rajavartiomestari Jari Luukkanen, Ilomantsin rv-asema
Vääpeliksi rajavartiomestari Petri Mertanen, Ilomantsin rv-asema

—————————————————————————————————————-

Pohjois-Karjalan rajavartioston tiedote.

Lisätietoja antaa everstiluutnantti Hannu Tervo, puh. 071 872 3002.

3 comments for “Rajavartiolaitoksen 93. vuosipäivänä

 1. Värtsistä näyttää saavan tiedot paremmin kuin aikoinaan vartiolla asuessa.

 2. Lainauksia tiedotteesta

  **
  …ylläpitää rajavartioston toiminnan peruskulmakivet nykyistä niukemmilla voimavaroilla: rajatarkastukset rajanylityspaikoilla, uskottava rajojen valvonta maastorajalla ja korkeatasoinen asevelvollisten koulutus. Päätehtävien mahdollistaessa rajavartiostolla on luonteva rooli osallistua harvaan asutuilla alueilla turvallispalvelujen tuottamiseen päävastuuviranomaisten ohjauksessa.
  **

  **
  Keskeisimpänä muutoksena on rajavartioston henkilömäärän väheneminen nykyisestä henkilöstövahvuudesta.

  Niiralan rajanylityspaikan toiminnallisuutta ollaan kehittämässä siten, että rajanylitysliikenteen kasvun vaikutukset kyetään hallitsemaan ilman merkittävää tarkastushenkilöstön lisäystä.
  **

  Rajanylittäjien määrän jatkuvan melkoisen huikean kasvun siivittämänä säästetään ja supistetaan, mutta pystytään silti lisätehtäviä hoitamaan samalla henkilöstömäärällä..?

  Tuollainen yhtälö tuntuu jotenkin mahottomalta…

  Suomessa tuulet: keskitetään, supistetaan tai pysytään nykyisissä vahvuuksissa.

  Toivottavasti itänaapurissamme ruplat riittävät ajoittain tukkoisenkin rajaliikenteen resurssien lisäämiseen ja kehittämiseen.

 3. Saimme vaimoni kanssa kahvikutsun kyseiseen juhlaan Värtsilän vartiolle tai niin kuin virallinen nimi nykyisin kuuluu: Tohmajärven rajavartioasemalle. Otimme kutsun mielihyvin vastaan. Puolen kilometrin kävely suuntaansa teki hyvää ennen kahvia ja sen jälkeen.
  Juhlakahville oli kutsuttu meitä lähinaapureita ja yhteistyökumppaneita. Vartioaseman päällikkö kapteeni Mika Susi piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen, jonka jälkeen oli vuorossa palkitsemiset ja kahvit karjalanpiirakoiden ja pullan kera. Aikaa jäi myös vapaalle seurustelulle, jonka yhtenä aiheena tuntui olevan – yllätys, yllätys – puolustusministerimme Stefan Wallinin sekoilut.
  Tehokkuuden tavoittelu on säästöihin vedoten rajallakin huipussaan. Laitoksen (P-KR) n. 650 henkilötyövuodesta on tultu kahdenkymmenen vuoden aikana jo 300 tasoon, josta pitäisi vielä lähivuosina pihistää miltei viidenneksen verran.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *