Päivä: 25.2.2015

9 tietä levennetään

Ely-keskus on päättänyt leventää valtatietä 9 Tohmajärven ja Niiralan välisellä osuudella ensi kesän päällystystöiden yhteydessä noin 11 kilometrin matkalla. Tietä levennetään yksi metri siten, että päällysteen leveys toimenpiteiden jälkeen on 7,5 metriä. Ajokaistojen leveydet pysyvät ennallaan. Leventäminen pystytään toteuttamaan pääosin…

Välkkäri

Värtsilän koululla kuudesluokkalaisten oppilaiden ryhmä on järjestänyt nuoremmille oppilaille Välkkäri- eli Välituntitoimintaa syksystä lähtien. ”Välkkäritoiminnan perusajatus on se, että koulun vanhimmat oppilaat toimivat välitunneilla pelien ja leikkien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Välkkäriohjaajat ovat välituntitoiminnan pääroolissa sekä suunnittelussa että toteutuksessa (www.sport.fi). Alakoulun…