Päivä: 3.11.2013

Koulumuistoja 1930-luvulta

Nykyisen koulumme opettajien työnkuva on vuosien saatossa muuttunut verrattuna esimerkiksi aikaan jolloin itse olin koulussa. Tämä näkynee ehkä selvimmin oppilaiden koulukäyttäytymisessä ja opettajien mahdollisuuksina käyttää kurinpidollisia toimenpiteitä. Voimassa olevan lain mukaan opettajia kielletään selkeästi kajoamasta oppilaisiin, vaikka kuinka paljon haistateltaisiin…