Kuntalaisaloite: KAUSTAJÄRVI -paikannimitaulut

paikannimi_kaustajärviKuntalaisaloite

Tohmajärven kunnanvaltuusto

Olen yli vuosi sitten esittänyt kunnanhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin Kaustajärven tieviitoituksen saattamiseksi ajan tasalle. Esitykseni tarkoitti, että kylän vain yhdelle taholle, järven eteläpuolelle, osoittava KAUSTAJÄRVI-nuoliviitta on harhaanjohtavana poistettava ja kylän laidoille pystytettävä KAUSTAJÄRVI-paikannimitaulut. Tällöin kylään saapuva saa tiedon, jonka jälkeen hän voi hakeutua Via Karelialta poikkeaville teille hallussaan olevan osoitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus pyysi lausuntoa Pohjois-Savon ely-keskukselta, joka ei pitänyt esitystäni oikeana. Mielestäni kunnanhallituksen ei olisi tarvinnut kysellä siinä vaiheessa ely-keskuksen mielipidettä, vaan vaatia kunnan asioita riittävästi tuntevana esitykseni toteuttamista. Kunnanhallitus tosin piti esitystäni perusteltuna ja ehdotti, että ely-keskus kuulisi kuntaa, Värtsilän pitäjäyhdistystä ja kyläläisiä. Ely-keskus ei kuitenkaan toiminut niin, vaan ”ylhäisessä viisaudessaan” kyläläisten suureksi ällistykseksi vaihtoi KAUSTAJÄRVI-nuoliviitat (4 kpl) MÖKKIVAARA-nuoliviitoiksi eikä asentanut pyydettyjä KAUSTAJÄRVI-paikannimitauluja kylän laidoille.

Jos arvioidaan valtion verovarojen käytön näkökulmasta suoritettua toimenpidettä, se tuli todennäköisesti kalliimmaksi kuin esitetty paikannimitaulujen teettäminen. Sitä paitsi, mikä on Kaustajärvellä sijaitseva Mökkivaara, jonne ihmisiä olisi ohjattava? Eikö rajavyöhykkeellä ole mitään merkitystä, kun tienvarteen pystytetään sinne osoittava nuoliviitta? Ja miksi ylipäätänsä Mökkivaarantien alkupäässä pitää olla tuollainen paikkaa osoittava nuoliviitta? Miksi sellaista ei ole Saarivaaran kylästä rajaa kohti johtavan Kukonkaulantien alkupäässä? Nämä kaksi tietä ovat molemmat ns. yleisiä teitä. Ely-keskuksen toimenpide on erittäin loukkaava, ylimielinen ja epäjohdonmukainen. Se on herättänyt närkästystä eri puolilla maata, koska Kaustajärvellä on myös loma-asutusta, ja se on monen syntymä- ja kotikylä. Tunteita on syvästi loukattu. Ja mikä pahinta: byrokraattisesti. Valtion hallinto on jyrännyt kuntahallinnon, mitä ei saisi kädet lamassa hyväksyä. Kaustajärven kiinteistöjen omistajilla on oikeus vaatia katetta kiinteistöveroilleen.

Tämä kate on nyt mielestäni sitä, että Tohmajärven kunta ottaa syntyneen ongelman ja epäoikeudenmukaisen kohtelun hoitoonsa. Minä en ikäni puolesta enää jaksa sitä hoitaa, eikä minulla ole varaa palkata lakimiestä. Kysymys on myös viihtyvyydestä tässä kunnassa!

Johtaja Petri Keränen selittää eräässä uutisessa, että paikannimitaulujen käyttö edellyttää havaintoja taloista. Tällainen määritelmä ei palvele tiellä kulkijaa, joka etsii määränpäätä ns. HAJAKYLÄSSÄ. Tällainen kyläkäsite löytyy kylämääritelmistä. Hajakylän asumukset ovat selvästi toisistaan erillään. Ne ovat haarautuvien teiden tai vesistöjen varsilla. Ne ovat melko harvassa ja alueen muoto on pyöreähkö, mutta kuitenkin aika epämääräinen.

Juuri tuollainen on Kaustajärven kylä Tohmajärven kunnassa. Via Karelialta poikkeavat Mökkivaarantie, Halkolahdentie (josta puolestaan haaroittuu Ulriikantie), Ahvenvaarantie ja Kaustajärventie (joka alkaa Öllölästä kulkien Kenraalinkylän läpi). Saarivaaran suunnasta tultaessa ely-keskus voi havainnoida tien varresta Kahelinin kuljetusliikkeen, Kahelinin talon, Sorsan talon ja tehokkaassa käytössä olevan Kupiaisen loma-asunnon sekä kaksi muuta loma-asuntoa.

Hajakylän paikannimitaulut ovat perusteltuja juuri hajakylän tarpeilla. Matkaajan on tärkeää tietää, milloin hän voi hakea kylän läpi kulkevalta tieltä haluamalleen sivutielle ja sillä olevaan osoitenumeroon. Jos ely-keskuksesta olisi käyty paikan päällä tutustumassa, niin asia olisi tullut järkevään päätökseen. Kunta voi vaatia, että valtion hallinnon edustaja käy paikan päällä. Kunnan ja valtion välillä ei voi olla ylittämätöntä kuilua, vaikka niiden päättäjät valitaankin eri vaaleilla.

Kummankin vallankäytön tarkoitus on toteuttaa järkevää, tasapuolista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Tämän korostaminen on nyt kuntarakenneuudistuksen aikana erityisen tärkeää.

Kaustajärvi on omaleimainen ja perinteikäs kylä Tohmajärven kunnassa. Se on olemassa! Sen olemassaolon pitää näkyvä Via Karelian varrella! Muutama vuosi sitten muuttui postinumerokin: 82770 KAUSTAJÄRVI. Sitä ennen Öllölä aiheutti ongelmia mm. vakuutusten ja terveyskeskuspalvelujen osalta., koska Öllölä sijaitsee Joensuussa. Onko viestintä- ja liikennehallinnon sisällä erilaiset näkemykset kansalaisten tarpeista?

Kun Tohmajärven kunta ryhtyy aloitteeni mukaisesti Kaustajärven kylän viitoituksia saattamaan ajan tasalle, se voi samalla joko esittää Pohjois-Savon ely-keskukselle, että Via Karelialla kulkevan Ilomantsintien muuttuminen Hoilolantieksi siirretään pois kylän keskeltä tai Hoilolantien numerointia muutetaan, niin ettei samoja numeroita löydy Kaustajärveltä ja Hoilolankylän takaa. Tätäkin muutosta olen pyytänyt Pohjois-Savon ely-keskukselta ilman tulosta.

Eduskunnan viestintä- ja liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Osmo Kokko on käynyt Kaustajärvellä tutustumassa tilanteeseen ja luvannut hoitaa asiaa. Nähtäväksi jää, onko edes eduskunnalla vaikutusvaltaa valtionhallinnon virkamieheen Petri Keräseen, joka on puhelimessa minulle ilmoittanut ottaneensa asian hoidon pois ”alaisiltaan” (sitaatti sanatarkka), ja että asia on ”loppuun käsitelty” (sitaatti sanatarkka). Minusta asia ei voi olla tuolla ilmoituksella loppuun käsitelty. Jätän pallottelun Tohmajärven kunnalle ja toivotan hyvää uutta vuotta demokraattisessa isänmaassa, joka on aikoinaan vapautunut mm. voutien mielivallasta.

Tarvittaessa olen valmis antamaan kunnanvaltuustolle lisäselvitystä, jos se on tarpeen. Muutoin katson osaltani toimineeni riittävästi.

Kaustajärvellä Pyhän Henrikin muistopäivänä 19.1.2014

Erkki Lintunen
rovasti
Ulriikantie 90
82770 KAUSTAJÄRVI

8 comments for “Kuntalaisaloite: KAUSTAJÄRVI -paikannimitaulut

 1. Käännypä Erkki tässä asiassa suoraan liikenneministeri Kyllösen puoleen. Toistaiseksi järjen käyttö on suomessa sallittua kaikkialla muualla pitsi näissä liikenteen opastus asioissa.

 2. Mitähän tässä, jota joku ei ymmärtäisi? Kannatan Erkin aloitetta kaikilta osin, lämpimästi!

  Tosin kyllä ihmettelen, onko Ely on sittenkään nähnyt Mökkivaaralla ”havaintoja taloista”, kun se ainutkin Mökkivaaran tilapäismökki on siirretty muualle vuosikymmeniä sitten.

  Voisimme ehkä tukea tätä Kaustajärvi-hanketta osaltamme mm. antaen lukuisasti kannattavia kommentteja tällä paikalla Värtsissä.

 3. Sakari H kirjoittaa viimeisessä kappaleessa siitä, minkä vuoksi pyysin kuntalaisaloitteeni julkistamista Värtsissä. Uskon vielä väkivallattomaan kansalaisvoimaan, jos sillä on JÄRKEVIÄ perusteita.

  Sen sijaan hallintokäsittelyjen voimaan kunta-ely -pallottelussa uskoni horjuu. Siitä huolimatta, että voimasuhteet Tohmajärvi/Kaustajärvi ja johtaja Keränen/ely välillä antaisivat mahdollisuuksia JÄRJEN voitolle.

  Kaustajärven viitoitusten joutuminen nykyiseen muotoonsa on vakava merkki perustuslakiin nojautuvan kunnallisen itsehallinnon ja valtion aluehallinnon välisestä toimimattomuudesta. Totta kai Tohmajärven kunnanhallituksella ja kunnanvaltuustolla on suurempi käytännön asiantuntemus kuin Kuopiossa istuvalla ely-keskuksella, josta ei katsota tarpeelliseksi edes käydä Kaustajärven tienhaaroja tutkimassa.

  Toimiston karttojen äärellä ja tienpäällä viitoitusten käytännön selvittäminen antavat aivan erilaiset mahdollisuudet ratkaista tämä ongelma JÄRKEVÄSTI. Ellei sittenkään päästä JÄRKEVÄÄN ratkaisuun, on syy TUNNEPUOLELLA.

  Kaustajärven paikannimi-kyltit pystytetään aikanaan Via Karelian varrelle. Se on varma asia. Mutta siihen tarvitaan yksituumaisuutta Tohmajärvellä ja Kaustajärven ystävien joukossa laajemmaltikin.

  Ja niinkuin kirjoitin, kysymys on suomalaisen demokraattisen hallinnon toimintakunnosta, ei VAIN Kaustajärven viitoista.

 4. Venäjä omistaa kaksi rantatonttia järven itäpäästä,eikös se Keränen
  ole tullut sitä tarkistaneeksi?
  Järvi tunnetaan silläkin puolen rajaa.

 5. Hyvä Erkki! Toivon todella menestystä tälle kuntalaisaloitteelle.

 6. Täysi tuki Erkin asialliselle ja aiheelliselle kuntalaisaloitteelle.Käsittämätöntä menneitten aikojen ylimielisyyttä Keräsen käytöksessä.Virkamiehet ovat kansalaisten työntekijöitä ei hallitsijoita.Veronmaksajat maksavat Keräsenkin palkan.

 7. Voihan harmituksen harmitus jos Kaustajärven nimikyltit eivät pääse sinne missä niiden pitäs olla. Sehän on kylä tien varrella jota moni matkalainen käyttää kulkiessaan itäsuomea pohjoseen tai etelään, Ja niistä kauniista tienvarsinäkymistä, kuka tietää mistä ne on jos siellä lukee Mökkivaara eikä Kaustajärvi ,asutushan on ennen rajan vetoa ollut kylän keskustaa ja tie on myös ollut siellä, Kaustajärveltä Värtsilään tie on tehty sodan jälkeen ja mm. Hukkusuon kohta on ollut siihen aikaan vaikea rakennettava. Olen Kaustajärven kasvatteja ja sieltä eväät elämääni saanut ja toivon tosiaan että kylän nimi ei kartalta katoa, eikä tienviitat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *