Vyöhykelupiin muutoksia

Värtsiläpäivillä käytiin yhteisellä rajavyöhykeluvalla silmäilemässä Jänisjoen rantamaisemia. Kuva EJ

Pohjois-Karjalan rajavartiosto on tarkentanut rajavyöhykelupien myöntöperusteita. Lupapäätöksen keskeisenä kriteerinä on se, miksi toiminta, johon lupaa haetaan, tulisi tapahtua juuri rajavyöhykkeellä eikä esimerkiksi muulla vastaavalla alueella. Lisäksi lupa-alueen ja luvan keston tulee perustua tosiasialliseen tarpeeseen.

Merkittävimpänä muutoksena aiempaan käytäntöön ovat ne hakemukset, joita on haettu sillä perusteella, että hakija asuu tai omistaa kiinteistön rajavyöhykkeen läheisyydessä. Lupaa ei myönnetä pelkästään näillä perusteilla hakijalle eikä hänen läheisilleen. Rajavyöhykkeeseen liittyvään omistusoikeuteen tai kohteen nautintaoikeuteen lupa pääsääntöisesti myönnetään. Lupa voidaan myöntää myös läheiselle.

Läheisellä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat jatkuvassa tai ainakin säännönmukaisesti toistuvassa kanssakäymisessä rajavyöhykkeellä asuinrakennusta tai kiinteistöä hallitsevan henkilön kanssa. Elinkeinoon liittyvään toimintaan ja vierailuihin esimerkiksi toisen henkilön kesämökillä lupa lähtökohtaisesti myönnetään.

Harrastustoimintaan ei rajavyöhykelupaa myönnetä, ellei hakija erikseen perustele, miksi harrastuksen on tapahduttava juuri vyöhykkeellä eikä sen ulkopuolella. Perusteeksi ei riitä esimerkiksi hyvät marjamaat.

Rajavartiosto ei myönnä oikeutta liikkua rajavedessä tai rajakaistalla kuin erityisestä syystä. Rajavedellä tarkoitetaan aluetta, joka rajoittuu valtakunnan rajaan ja poijutuksella merkittyyn rajaveden takarajaan. Rajavesi on leveydeltään 100 metriä. Rajakaistan leveys vaihtelee viidestä kuuteen metriin rajaviivasta Suomen puolelle päin.

Muutoksia perustellaan myöntämisperiaatteiden yhdenmukaistamisella. Tavoitteena on varmistaa yhdenvertainen kohtelu. Muutokset ovat tulleet voimaan heinäkuun alusta. Luvan käsittelyaika on yleensä muutamia vuorokausia, kiireellisissä tapauksissa ehkä lyhyempikin. Rajavyöhyke kaventui Pohjois-Karjalan alueella kuluvan vuoden alussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *