Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet 2023

Avustusten myöntämisen pohjana on edellisen vuoden avustettavien teiden luettelo muutoksineen. Uusia avustusehdot täyttäviä yksityisteitä ei ole tiedossa vuodelle 2023. Tie poistetaan luettelosta, kun kunnossapitoavustus on jätetty nostamatta kahtena perättäisenä vuonna tai tie ei enää täytä avustusehtoja.

1. Kunnossapitoavustuksen suuruus €/km/v seuraavan tieluokituksen mukaisesti:

* 1 kp-luokka 475 €/km/v

* 2 kp-luokka 475 €/km/v

* 3 kp-luokka 363 €/km/v

* 4 kp-luokka 363 €/km/v

* 5 kp-luokka 313 €/km/v Kunnossapitoluokitus TH:n ohjeiden mukaisesti

2. Avustettavan tien pituus on oltava vähintään 500 m.

3. Tiellä on oltava huomattava liikenteellinen merkitys paikkakunnalla (TH:n määritys) tai tien vaikutuspiirissä oltava vakituista asutusta ympäri vuoden vähintään 1 talous, avustus lasketaan viimeisen vakituisesti asutun kiinteistön kohdalle.

4. Avustukset jaetaan kunnanvaltuuston 12.12.2022 hyväksymän talousarvion puitteissa.

5. Tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään kerran 4 vuodessa. Tiekunnalla tulee olla maksuunpantuja tiemaksuja (yksikkömaksut ja käyttömaksut) vähintään avustuksen suuruinen summa avustusvuonna tai yhteensä avustusta edeltävältä 4 vuodelta. Ehto ei koske teitä, joilla ei ole perustettua tiekuntaa (5 kp-luokka).

6. Tienpitäjän (tiekunnan) tulee sallia korvauksetta muiden kuin tieosakkaiden tilapäinen liikenne kpavustusta saavilla teillä sekä koulukuljetukset ilman erillistä käyttömaksua.

7. Kunta pidättää itselleen oikeuden suorittaa myönnetty kunnossapitoavustus kokonaan tai osittain työ- /materiaaliavustuksena.

8. Avustuksen nostamiseksi on esitettävä tiekunnan edellisen vuoden tilinpäätös (jos tiekunta on perustettu) tai selvitys tienpidosta/tienpitokustannuksista (jos tiekuntaa ei ole perustettu). Samalla tulee ilmoittaa tiedot tiehoitokunnasta tai toimitsijamiehestä (henkilön nimi, osoite, puhelin).

9. Tien varret ja liittymänäkemät on raivattava/niitettävä tarvittaessa, tie on aurattava koko talvikauden sekä pidettävä tarvittaessa höyläämällä, hiekoittamalla ja pölyn sidonnalla liikennöitävässä kunnossa.

10. Tiekunnan toimitsijamiehen tai tien muun edustajan tulee toimittaa tilinpäätös tai selvitys tienpidosta syys-lokakuussa, ehdottomasti viimeistään LOKAKUUN 2023 loppuun mennessä uhalla, että avustusta ei tämän jälkeen makseta. Kunta maksaa avustuksen ao. vuoden joulukuun loppuun mennessä.

LÄHDE: Tohmajärven kunta – Ympäristölautakunta 31.1.2023

KUVA: Erakkorannan kuva-arkisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *