Värtsi-lehden palaveri 9.2.2017

Tällä joukolla pohdittiin Värtsilän nettilehden tulevaisuutta.

Torstai-illaksi 9.2.2017 oli kutsuttu koolle kokous, jossa pohdittiin Värtsi-verkkolehden asioita; nykytilannetta ja tulevaisuutta, linjauksia ja kehitysehdotuksia. Kylätalolle meitä saapui 10 asiasta kiinnostunutta. Enemmänkin osallistujia olisi sopinut mukaan ja kahvia, pitsaa ja pullaa olisi riittänyt suuremmallekin porukalle.

Matti toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi. Hän kertasi Värtsin syntyhistoriaa sekä kiitteli ansiokkaasti toimineita päätoimittajia; lähtien Jormanaisen Erkistä jatkuen Eiraan ja sitten Pitäjäyhdistyksen listoilla toimineisiin Sauliin, Maaritiin, Leoon ja Irinaan. Unohtamatta kesän aputoimittajia.

Matti oikoi muutamia kommenttikirjoituksissa esiintyneitä virheellisiä tietoja Pitäjäyhdistyksen ja Värtsin asioista;

 • Pitäjäyhdistys ei ole koskaan kilpaillut paikallisten yritysten kanssa (Kiteen Leipomon auto toivotettiin tervetulleeksi, kun Liisan yritystoiminta loppui sekä HotelliJoki lopetti toimintansa Elinan muuton takia).

 • Pitäjäyhdistyksellä ei ole tuloja Värtsistä. Pitäjäyhdistys on työllistämistoimin voinut järjestää Värtsin toimittamisen silloin kun tehtävään sopiva henkilö on ollut käytettävissä.

 • Otto Rummukaisen stipendirahastoa hallinnoi Pitäjäyhdistys (käytännössä Matti puheenjohtajan ominaisuudessa neuvottelee stipendiasioista Oton perillisten edustajien kanssa ja Oton perilliset päättävät stipendien jaosta).

 

Seuraavassa Värtsiin ja sen tulevan toimittamiseen liittyviä keskusteluaiheita.

VÄRSIN TOIMITTAMINEN JATKOSSA

 • Irinan työsuhde loppuu toukokuussa ja seuraavasta toimittajasta ei ole tietoa. Kuinka lehden toimitus hoidetaan jatkossa?

 • Eira lupaillut jatkaa toimittajana; toivotaan Eiraa mukaan Värtsin toimittajaksi!

 • Saataisiinko kesäksi nuoria Värtsin toimitukseen? Työharjoitteluun nuori, joka jatkaisi?

 • Tohmajärven yläkoulun ja lukion ilmoitustauluille voisi viedä ilmoituksen media-alasta kiinnostuneille nuorille Värtsin toimittajan työstä (viime kesänä Jonnalta upeita kuvia!).

 • Seppo on luvannut hoitaa toimittajanpestiä tilapäisesti ja tehdä juttuja silloin tällöin.

 • Lehden toimittamiseen tarvitaan rahaa, sillä pelkkä vapaaehtoisuus ei jatkossakaan riittäne (myös mahdolliset kesätyöllistetyt nuoret saavat/tarvitsevat palkkaa tekemästään työstä).

 • Helpottaako tilannetta, jos lehti ”ilmestyy” harvemmin? (jokaiselle päivälle ei olisi jotakin uutta).

VÄRTSIN LINJA

 • Linja miellyttävä ja lehti hyvä, mutta jokaisen on muistettava itsesensuuri ja kritiikki kommenteissaan.

 • Värtsin tarkoitus? Värtsilän ja lähialueen tiedonvälittäjä, entisille ja nykyisille kyläläisille juttuja, jotka koskettavat tämän alueen ihmisiä. Esim. kylään tulevat esiteltäisiin ja myös lähtevistä kerrottaisiin (kuten Elinan lähtöjuttu).

 • Tuki toimittajille.

 • Puhe juttujen julkaisemattomuudesta on käsittämätöntä. Jos juttu on asiallinen eikä loukkaa ketään tai kohdistu negatiivisesti johonkin henkilöön, juttu julkaistaan.

 • Joskus teknisistä syistä juttu ei ole tullut Värtsiin tai on inhimillisestä syystä jäänyt mahdollisesti julkaisematta (esim. toimittajan vastuuvuoron siirtyessä toiselle?)

 • Erilaiset mielipiteet tervetulleita, mutta eivät saa olla loukkaavia.

 • Ehdotettiin entisen paperisen tapahtumakalenterin tapaista koontia pitäjän tulevista tapahtumista Värtsin sivuille, omana selkeänä sivunaan joka päivitettäisiin.

 • Käytännössä Tapahtumakalenterin voisi toteuttaa linkillä ”Tohmajärven tapahtumat” -sivuille

 • Entisen paperisen tapahtumakalenterin tärkeys vanhemmalle tietokonetta käyttämättömälle väestölle tunnustettiin (Eläkeläisyhdistysten ym. kautta toivotaan tiedotusta vanhemmalle väelle, jotka eivät käytä tietokonetta).

 • Matti kertoi, että paperisen tapahtumakalenterin tekeminen päätettiin lopettaa, kun tapahtumista on tietoa Värtsissä ja Pitäjäyhdistyksen sivuilla sekä Kylätalolla. Lisäksi Info-TV:ssä pyörii tietoa kunnan tapahtumista.

 • Myös ”puskaradio” tärkeä tiedottaja.

 • Aktiivinen ihminen etsii itse tietoa, mutta kun tietoa tulee paljon, jopa liikaa!

VÄRTSISSÄ MAINOSTAMINEN

 • Miksi paikallisten yritysten mainostaminen on ”kiellettyä”?

 • Mainonnan kielto lienee peräisin Värtsin alkuajoilta?

 • Värtsissä toivottiin tiedotettavan paikallisille/meillä vieraileville ihmisille, mitä paikallista meillä on tarjolla.

 • Omat kylän palvelut kyläläisten tietoon kylän elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

 • Pitäjäyhdistyksen tulisi linjata suhtautuminen mainostamiseen.

 • Matti: Seuraavassa Pitäjätoimikunnan kokouksessa päätetään, miten paikalliset/lähialueen mainokset sallitaan Värtsissä.

 NIMIMERKIN KÄYTTÄMINEN

 • Pitäjäyhdistyksen tulisi linjata suhtautuminen myös nimimerkkien käyttöön.

 • Kun käytetään nimimerkkejä, jotka yleisesti tiedetään esim. etunimiä, asia on OK, koska kirjoittaja on käytännössä kaikkien tiedossa.

 • Jos nimimerkin taakse halutaan piiloutua, käyttö kyseenalaista.

 • Värtsin toimituksella pitäisi olla tiedossaan nimimerkin käyttäjän henkilöllisyys.

 • Nimimerkin käytön kieltäminen luultavasti vähentäisi kommentteja.

 • Ehdotettiin Värtsiin linjausta, että vain omalla nimellä kirjoittavien kommentit tulevat suoraan näkyville Värtsiin, nimimerkillä kirjoittavat kulkevat toimituksen kautta.

YHTEENVETONA

 • Värtsin linja säilyy pääpiirteittäin entisellään

 • Paikalliset/lähialueen mainokset sallitaan.

 • Nimimerkillä kirjoittamisesta päätetään (pitäjäyhdistys linjaa ja päättää).

 • Uusia kirjoittajia tarvitaan ja entisten kirjoittajien uusia juttuja. Pitemmistä kommenteista voi saada kokonaan uuden jutun.

 • Kannustakaa nuoria kirjoittamaan.

 • Positiivinen palaute on tärkeää kirjoittajille, sillä se innostaa ja rohkaisee kirjoittamaan.

 • Jokainen ehkä tulee joskus väärinymmärretyksi; tällöin voi ottaa vähän etäisyyttä ja palata taas kirjoittamaan, kun siltä tuntuu.

 • Toivotaan lukijoiden arvostavan kirjoittajia. Juttujen kirjoittaminen vaatii paneutumista asiaan ja vie kirjoittajalta aikaa.

 • Pelisäännöt ja ohjeet Värtsiin omana juttuna, kun Pitäjätoimikunta on ne kokouksessaan käsitellyt, linjannut ja päättänyt.


  Vuokko ja Seppo

30 comments for “Värtsi-lehden palaveri 9.2.2017

 1. Värtsille menestystä ja aktiiveille kiitoksia toivotellen!

 2. ”Mainonnan kielto lienee peräisin Värtsin alkuajoilta?”

  Kun on tuo kysymysmerkki perässä, niin koetan lyhyesti kertoa tärkeimmät syyt, miksi kyläverkkolehti Värtsissä ei aikanani ollut mainoksia.

  1) Ei ollut tarvetta. Julkaisemisesta aiheutuneet suoranaiset kustannukset olivat muutama kymppi vuodessa. Jaksoin ne hoidella.

  2) Mainoksista pidättyminen oli ainoa keino saada ulkopuolisia ilmaisia kirjoittajia talkoisiin toimituksen avuksi.

  3) Ei ollut mitään syytä kilpailla pitäjäyhdistyksen nettisivujen kanssa. Niillä hoidettiin ansiokkaasti mainospuolta.

  4) Toimituksen resurssit eivät olisi riittäneet mainosliikenteen hoitamiseen. Niitten julkaiseminen olisi myös ”syönyt” palvelintilaa, jota ostettiin mahdollisimman säästeliäästi. Tämän takia rajoitettiin jopa kuvien kokoa ja määrääkin.

  5) Paikkakunnan yrityksiä pyrittiin palvelemaan erilaisilla toimituksellisilla jutuilla, samoin yhdistystoimintaa. Palstat olivat myös avoinna yhdistysten ennakkojutuille tapahtumista ym. Enemmänkin olisi voinut tulla.

  6) Mainosten vastaanottaminen olisi vaatinut yrityksen perustamista kirjanpito-, laskutus, vero- ym. toimintoineen. Siinä ei olisi ollut mitään mieltä Värtsilän kokoisella paikkakunnalla.

  Värtsin sisällöstä päätti toimitus journalistisin perustein. Tämän linjasi ensimmäinen päätoimittaja Markus yhteisymmärryksessä muitten kanssa.

  https://www.vartsi.net/2010/05/17/280/

 3. Kiitoksia Vuokko ja Seppo! Rönsyilleet asiat hyvässä järjestyksessä.

 4. Miksi lukijoiden pitäisi tietää kuka on nimimerkin takana..nimimerkin ideahan on pysyä kasvottomana.

 5. Siinä on asiat seikkaperäisesti selvitetty ja luultavasti pilkuntarkasti muistiin merkitty. Ei päässyt sihteeri taaskaan helpolla. Erkki selvensi vielä tuon mainos- asian. Kiitokset minunkin puolestani koko hienolle Värtsilän tiimille.
  – Alpo

 6. Värtsin kokouksessa on pyritty ansiokkaasti linjaamaan mainontaa lehdelle ominaisista lähtökohdista. Mutta mietittävääkin on näköjään jäänyt.

  Paikallista elinvoimaa tukevat ja paikallisväestölle tärkeät mainokset hyväksyttäisiin. Myös alueella vieraileville olisi voitava tiedottaa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Hyvä havainto, koska huomattava osa Värtsin lukijoista on alueen ulkopuolella asuvia.

  Nykyisin Värtsissä julkaistut mainokset eivät liene maksullisia. Ovatko ne yleishyödyllisiä tiedotteita, eräänlaisia “epämainoksia”? Värtsin sivuilla on paljon esimerkkejä tiedotteista, joissa mainoksenomainen muoto palvelee asiaa paremmin kuin juttumuoto (esim. Kisan, seurakunnan, rajavartioston tiedotteet). Silti mainos ja syventävä juttu täydentävät toisiaan.

  Ydinkysymys onkin, pitääkö mainoksen olla maksullinen, jotta se on “oikea” mainos? Tämän rajanvedon aiheuttamia kysymyksiä ja ongelmia Värtsissä pohdittaneen.

 7. Kyllä mainosten pitää olla mainoksen muotoon tehtyjä tai niissä on oltava näkyvästi vähintäin merkintä ”mainos”. Tasapuolisuuden nimissä mainosten on hyvä olla kaikille maksullisia.

  Lukijoilla on oikeus tietää, mikä on mainosta ja mikä jotain muuta. Juttujen pitää olla juttuja ja ilmaisia.

  Ymmärrän kyllä hyvin tätä keskustelua lehden tekemisestä. Toimittajat ovat kautta aikojen huomanneet, että heidän ammattinsa on maailmassa ainoa, jonka kaikki muut osaavat paremmin.

 8. KERRAN VIEL!

  On mukava huomata, että tällaisena periaatteiden murenemisen aikana vielä on voimissaan kirkasotsainen “puhtain asein puhtaan asian puolesta” -ajattelu, jossa arvostukset ovat ihanteellisen kaksinapaiset.

  Kaupallisuudelta säästyvät nykyään vain ääri-ilmiöiksi luokiteltavat kulttuurijulkaisut – jos nekään. Intresssejä on yhteisen hyvän nimissä soviteltava yhteen ja tässä mylläkässä itsekin toimimme – tietoisesti tai tiedostamattamme – aika ajoin kaupallisuuden renkeinä tai ainakin pikkupiikoina.

  Kaikenlaisten kotiseututuotteiden ja palvelujen tarjonta (kirkon maalaamisestakin viestiminen!) ovat pohjimmiltaan ihmispolon käyttäytymiseen tähtäävää kaupallista toimintaa. Erittäin paljon lukijoille hyödyllistä sisältöä Värtsin kaltaisista julkaisuista jää pois jos kovin tiukoin kriteerein toimitaan.

  Niinpä Värtsinkin on tässäkin asiassa päätettävä tiestään. Joko pysähtyä, ottaa pari askelta taakse tai mennä eteenpäin.

  Uhriutumiseen olisi aihetta monilla aloilla. Olen minäkin huomannut monesta suunnasta ylivertaisuuden korostamista kun kaupallisen viestinnän osaamisesta ja merkityksestä on keskusteltu.

  En väitä että kaupallisuus pelastaa Värtsin, mutta en myöskään pelkää, että se tuhoaa laatukirjoittelun ja -keskustelun julkaisussa. Päinvastoin.

  Xxxxx

  Sitten asiaan:

  Tulevaa kesää ajatellen olisi mukava nähdä Värtsissä hyvissä ajoin ENNAKKOJUTTUJA (ja miksei mainoksiakin) Värtsilän, kotikunnan ja lähiseudun
  • majoituspalveluista
  • luontopalveluista
  • museoista ja muista käyntikohteista
  • kesäteatterista jne.
  Nuoret ja muut kirjoitustaitoiset hommiin!

  Vaikka tiedot löytyvät muiltakin verkkosivuilta, Värtsi voisi toimillaan osoittaa olevansa ajan tasalla oleva, lukijoittensa tarpeista välittävä, avarasti ajatteleva tiedotusväline.

  Ei kannattaisi myöskään rakentaa kovin korkeaa muuria oman ja ympäristökylien välille kun matkailupalveluista on kysymys. Kesämatkailijat osaisivat arvostaa OMAKSI KOKEMANSA MEDIAN palveluja. Monet suunnittelevat hyvissä ajoin kesän ohjelmiaan.

 9. Värtsiäkin tehdään lukijoita varten, ei pelkästään pitäjäyhdistyksen rahantarpeen paikkaamiseen, mihin kaupallistamisella pyrittäneen. Värtsiä on hyvällä tahdolla mahdollisuus pyörittää ilman kaupallistamista. Oli ainakin ennen, vaikka se lienee ollut silloin ääri-ilmiöksi luokiteltava kulttuurijulkaisu, pysähtyneisyyden irvikuva, joka viikset välitti lukijoiden tarpeista. Ainakaan ei liene osannut ajatella kyllin avarasti, kuten nykyisin pitäisi.

  Lukijoista valtaosa asuu pääkaupunkiseudulla, toiseksi eniten on Joensuussa. En osaa sanoa, miten monen juuret ovat nyky-Värtsilässä. Lukijoista Värtsilässä asuu kokonaisuuteen nähden vain hitunen, mikä on luonnollista asukasmäärän vuoksi.

  Kaikki lukijat ovat tärkeitä, kannattivatpa he kaupallistamista tai eivät. Heidän toiveitaan on hyvä kuunnella lehteä kehitettäessä.

  Värtsin tapauksessa vielä tärkeämpää on ottaa huomioon kirjoittajat, jotka todellisuudessa tällä hetkellä pyörittävät lehteä ilmaiseksi, tulevaisuudessa yhä enemmän kaupallisuuden renkeinä ja pikkupiikoina. Useimmat heistä asuvat Värtsilän ulkopuolella. En osaa arvioida, miten paljon heille voi asettaa velvoitteita Värtsilän palvelujen esiin tuomisessa. Mutta ehkäpä tämä onnistuu, kun Värtsi muutetaan entistä enemmän maksulliseksi ilmoitustolpaksi.

  Vuosikymmenien toimituskokemuksella nyt ei liene niin suurta väliä näissä kaupallisuuden ympyröissä, varsinkin jos esittäjänä on henkilö, joka arvostaa enemmän hyväntekijöitä kuin rahantekijöitä.

 10. Erkin kommentissa on paljon asiaa. Viimeinen virke vain ei avautunut.

 11. Tällainen pohdiskeleva kysymys on kirjattu:

  ”Helpottaako tilannetta, jos lehti ”ilmestyy” harvemmin? (jokaiselle päivälle ei olisi jotakin uutta)”.

  Hyvä kysymys. Saattaisi helpottaa, ja siitä vaihtoehdosta on ollut aikaisemminkin puhetta.
  Kesä lienee monilla muillakin kiireistä aikaa. Minulla kesät menevät ulkona puuhastellessa ja lehdet jäävät lukematta. Värtsikin jää usein lukematta.

  Tällaisena hiljaisena aikana, tai muuten tarpeen mukaan, noita välipäiviä kannattaisi harkita.

 12. Jos oikein ymmärsin kuulemaani keskustelua siellä Värtsi-palaverissa niin pitäjäyhdistyksen rahantarpeen paikkaamisesta ei ollut puhetta, ei myöskään maksullisesta mainonnasta. Odotellaan nyt ihan rauhassa millaisen kannan pitäjäyhdistys tähän asiaan ottaa ja mitä päättää.

 13. Olisi hyvä jos täältä saa tietoa onko Värtsilässä majoitusta (Hotelli Joki) ja ruokaa (Rajapysäkki) tulevana kesänä.

  Nimimerkillä näitä tykkään kysellä, miksi tiedottaa ulkopuolisille missä kuljen ja milloin ja kuka olen.

 14. ”Lehden toimittamiseen tarvitaan rahaa”, mainitaan keskusteluraportissa. Pitäjäyhdistys ilmoittaa olevansa Värtsin kustantaja.

  Miten rahaa muuten saadaan kuin maksullisilla mainoksilla? Ja mitä itua olisi ilmaisissa mainoksissa? En ole aikaisemmin moiseen ilmiöön törmännyt. No, ehkä joku voisi osoittaa, että hän osaa tehdä mainoksia. Hyvin kunnioitettava taito sinänsä.

  Vähintä mitä voisi odottaa on, että kaupallistamista ajanut pitäjätoimikunta jalkautuisi viimeistään päätöstensä jälkeen baanalle pännää pyörittämään ja kameraa räpsyttämään eli tekemään Värtsiä käytännössä. Se on mukavaa ajankulua ja mielenvirikettä, ei edes työtä kun ilmaiseksi tekee.

 15. Erkki J. Mistä olet saanut päähäsi, että pitäjätoimikunta olisi ajanut Värtsin kaupallistamista? En ole kuullut tuommoista muualta kuin sinun kommentistasi.

  Mitä rahan tarpeeseen tulee, niin kaipa sinäkin lehteä toimittaessasi tarvitsit pikkasen rahaa toimintaan, lehtihän ei sitä ei sinullekaan tuottanut. Värtsin ylläpito on tietääkseni vain pieni osa pitäjätoimikunnan toiminnoista.

  No vastatkoon pitäjätoimikunta aikanaan itse näihin.

 16. Sehän kiva, jos ei ole pitäjäyhdistys kaupallistamista ajanut. Olen saanut hieman eri käsityksen, joka minun lienee syytä muuttaa.

  Mainoksista on kuitenkin puhuttu, ehkä ilmaisistakin. Majoitus- ja ruokatietoja kaipailtiin. Liikeyritysten mainokset ovat luonnollisesti kaupallisuuden värittämiä ja palvelevat yritysten tiedottamistarvetta, kuten asiaan kuuluukin. Niitä ei yleensä laadita journalistisin perustein. Aina ne eivät kohtaa lukijan tiedontarvetta, kuten postilaatikot täyttävistä paperikasoista huomataan. Toki joskus voi hyötyäkin olla.

  Mainoksilla elävässä paikallislehdessä varmaan riemuitaan, jos Värtsi alkaisi tarjota yrityksille ilmaista mainostilaa.

  Monissa lehdissä on esimerkiksi seuratoiminta- ja kulttuuritapahtumapalstoja, joista peritään pientä maksua tai ovat ilmaisia. Siinä voisi olla ajatusta, tuskin siinä sen kummempia mainosjyhmeitä tarvitaan. Lukijoitten lukukykyä ei ole syytä aliarvioida. Alkuaikoina tuollaisia ilmaisia palstoja Värtsissä harkittiin, mutta riittävää tarvetta ei tuntunut olevan ja myös ns. uutiskynnys oli niin matala, että tieto meni muutenkin eteenpäin.

  Käyttökelpoinen olisi ehkä myös maksullinen rivi-ilmoitussysteemi paikallisille yrityksille, tuottajille ja yksityishenkilöille. Eikä linkki paikallisen yrityksen kotisivuille jutun yhteydessä hallaa tee. Yhdistysten ja seurojen osalta olisi jopa suotavaa.

  Mitä se surnalismi sitten on? Taijjanpa jättää väliin lukijoitten hermoja säästääkseni. Palstatilatkin saattaisivat loppua. Sen vain totean, että siihen se uskottava lehdenteko yleensä nojaa.

 17. Voi kauhia paikka. Mihin on hävinnyt semmoinen asia ku SUHTEELISUUSTAJU ? Lähtikö tämä kaplakka nyt ihan siitä sallitaanko-mainos-leipäautoilmoituksesta ? Vai siitä, että allekirjoittanut rupesi aukomaan päätään vertailemalla pienyrittäjien toimitaa vastaan yhdistysten ”liiketoimintaan”. Äläkää hyvät ihimiset uskoko, että ihan mahotonta mainosryntäystä nyt olis tulossa, rahalla tai iliman.
  Kesäturistin kommentti ihan aiheellinen. Ja oikein.

 18. Olen mielenkiinnolla seurannut, aika ajoin Erkin ja Leon depantiksi mennyttä keskustelua Värtsin sisällöstä.
  Sisällöstä keskustelu on tosin jäänyt mainoskysymyksen varjoon.

  Ihailen ja arvostan Erkin suoraselkäisyyttä puolustaa näkemystään.Hän on lehden luoja ja käytännön pyörittäjä Värtsin alkuvuodet.Hän on myös todennäköisesti silloin linjannut lehden linjaa joka on hyväksi havaittu.

  Kun lehden julkaisemisen vastuu siirtyi häneltä kyläyhdistykselle ja varsinkin kun toinen pitkäaikainen vetäjä Eira siirtyi taustavaikuttajan rooliin on ymmärtääkseni lehden toimittamisessa tapahtunut myös muutos joka on lisännyt lehden toimittamisen kustannuksia?

  Ei löydy enää henkilöä joka puhtaasti harrastuksenaan pystyisi toimittamaan aikaa vievää Värtsiä talkootyönä.
  Tässä tilanteessa Pitäyhdistys on toiminut hienosti kun on kyennyt palkkaamaan toimittajia tehtävään ja näin taannut maanmainion verkkojulkaisun jatkuvuuden.

  Näkemykseni on olettamus joka on syntynyt päivittäisestä lehden seuraamisesta.Jos tulkintani on väärä on tämä höpinä menettänyt sen vähäisenkin painoarvonsa.

  Jos tämä olettamukseni olisi kuitenkin jollainlailla linjassa totuuden kanssa,lehteen kohdistuva mainoskeskustelu tuo mieleeni Don Quijoten taistelun tuulimyllyjä vastaan.Tuulimyllyt eivät olleet jättiläisiä kuten Mielevä hidalgo Don Quijote Manchalainen luuli vaan ihan tavallisia tuulimyllyjä. Todellista vihollista ei ole!

  Muistan lehden toimituksellisista linjauksista ainoastaan sen että kirjoitettavien juttujen tuli mielellään sivuta jotenkin Värtsilää.Tästä linjauksesta on joustettu mikä on varmasti ihan oikea ratkaisu.

  Paikallisten juttujen lisäämistä on toivottu useissakin eri kommenteissa.
  Kumarran ja nostan lakkia taas Erkin suuntaan.Hän teki tosi hienoja juttuja Värtsilän asioista asuessaan siellä.
  Hän osoitti esimerkillään myös että kynämies ja/tai nainen voi vääntää mielenkiintoisen jutun vaikka aidan seipäästä.
  Me ulkovärtsiläiset olemme kiinni kotipitäjän mullissa niin lujasti että kaikki mitä kotikylässä tapahtuu ,kiinnostaa.
  Vaikka veden virtaaminen Jänisjoessa sen pinnankorkeuden tarkkailusta puhumattakaan.

  Kiitän kaikkia verkkolehti Värtsin tuottamiseen osallistuneita.Puhalletaan tälle ihmeelle lisää happea että sen liekki roihuaa entistä ehompana 🙂

  Ystävälleni,verkkolehti Värtsille.

  Ystävänpäivänä Helsingissä 14.2.2017

 19. Enpä nyt tiijjä, onko tämä keskustelu ihan turhanpäiväistä ollut. Sellaisistakin sanoista kuin ”mainos” ja ”kaupallisuus” näyttää olevan erilaisia käsityksiä. Toivottavasti ne ovat edes hieman selkiintyneet, vaikka onhan voinut käyvvä päinvastoinkin.

  Itse aion ootella nyt kylätoimikunnan linjauksia hyvillä mielin, kun sain tietää, ettei se ole suunnitellut Värtsin kaupallistamista.

 20. Haluaisin ulko Värtsiläisenä kirjoittaa jos sen hyväksytte lukea.Kerron yhdestä joulusta ,joka on jäänyt mieleeni lapsuudesta.Silloin oli tapana kello kuuden aikaan radiossa presidentti julisti joulu rauhan alkaneeksi.Kirkon kellot soivat sen merkiksi.Ihan tuntui kuin luontokin olisi rauhoittunut joulun viettoon.Olihan kysymys meidän Vapahtajan syntymä juhlasta.Viimellä oli se juhla hetki kun jaettiin joulu lahjat,Sain useita pehmeitä paketteja ja yhden pienen paketin jossa oli punainen omena,en ollut koskaan ennen sellaista maistanut,en edes nähnyt.Se oli paras lahja ,en tiedä mistä Äiti oli sen ostanut, ei sodan jälkeen niitä ollut kaupoissa.En tiedä kuinka te vietätte Vapahtajan syntymä juhlaaSilloin mentiin aamulla Joulukirkkoon vieläkö se on tapana ?Täällä ei ole edes Joulutunnelmaa, kynttilät vääntyvät kuumuudesta päydällä,ja Jeesus on joutunut nurkkaan,Kaupallisuus on saanut vallan,Meidän perhe viettää joulua entisellään,kokoonnumme yhteen,lapset tulevat katsomaan,Vanhin lapsemme viettää Joulua Vapahtajansa luona taivaassa,lapsensa kanssa joka pääsi ennemmin kotiin,me vielä saamme hetken odotella sitä Joulua ,kun näämme Vapahtajan kasvoista kasvoihin.Hyvää ystävän päivää kaikille Reino holopainen.

 21. Ilmaista juustoa ei ole muualla kuin hiiren loukussa.
  Olen lukenut harvakseltaan joitakin verkkolehtiä, tai paperilehden näköislehtiä netissä. Halusin eräästä lehdestä yhden artikkelin. Niinpä ostin sen lehden. Kun muutaman euron maksoin niin sain luvallisesti katsella koko lehden. Eikä siinä kaikki. Sain koodin, jolla olisin saanut katsella loppuvuoden lehdet. Sehän oli tietenkin houkutus, että olisin ostanut myös seuraavan vuoden.

  Katselin verkkolehtien hintoja. Näyttävät olevan paperilehtien kanssa samoilla hintatasoilla.

  Olisiko meillä tässä jotain opiksi otettavaa. Tässä vain ilmaislehteä luetaan ja vielä moititaan. Jos maksettaisiin joku kymppi vuodessa katselumaksua niin saisi hiukan paremmalla omallatunnolla Värtsiä vilkuilla.

 22. En minäkään seinille hypi, kaupallistuuko Värtsi nykyisestään tai ei.

  Odotan silti Värtsiltä toimia järeän ja monipuolisen journalismin ja kommentoinnin sekä lukijoita palvelevan kaupallisen (taloudellisen) uutisoinnin/tiedottamisen (mainonnan) kehittämiseksi.

 23. Alpon aatos on tutkimisen arvoinen.

 24. Niin on. Siis tämä. ”Alpon aatos on tutkimisen arvoinen.”

 25. Pitää tunnustaa, että minunkin edellisestä katselumaksun maksamisesta alkaa olla hävettävän kauan.

 26. Yhä vain paranee. Ehotan, että laitettaisiin tuntuva maksu niille, jotka tänne kirjoittavat.

 27. Harrastuksista pitää maksaa. Eräs maanviljelijä kertoi, että tämä maanviljelys on hänellä harrastus. Ja harrastuksista pitää olla valmis maksamaan. Sen kun muistaa niin jaksaa taas viljellä maata.

 28. Aivan. Onko päänsä aukominen jokamiehen oikeus? Vai pitäisikö nautinnosta maksaa?

  On hyvä että keskustelun aiheita syntyy.

 29. Tosi hyvät perustelut Alpoaatoksella. Ois ninku huvivero.

 30. Nimimerkit ”rape” ja ”Kesäturisti” puuttuvat kommenteissaan mahdollisiin nimimerkkien käytön rajoituksiin.
  Palaverissa mukana olleena voin yrittää selventää jutussa mainitun linjausehdotelman perusteita:

  Nimimerkillä kirjoittamisessahan ei sinänsä ole mitään negatiivista joten missään tapauksessa sitä ei voi ainakaan kokonaan kieltää. Tätä vapautta vain on Värtsissäkin käytetty valitettavasti myös väärin eli sen taakse suojautuneena on tuotu kommenteissa esille jopa loukkaavaakin yms. tekstiä, jota asianomaiset nikkarit eivät todennäköisesti uskaltaisi omalla nimellään kertoa. Tämä ongelma vielä korostuu nimenomaan tällaisessa suorassa kommentoinnissa, jossa terveiset ilmestyvät heti lähettämisen jälkeen ruutuun luettavaksi.

  Toinen pointti asiassa on käsittääkseni se, että nimimerkin käyttäjien oikeat yhteystiedot eivät välttämättä kaikissa tapauksissa tulekaan toimituksen tietoon vaikka pitäisi tulla.
  Miksi ne sitten pitää tulla tietoon? Elämme järjestäytyneessä yhteiskunnassa joten ajattelen itse niin, että tämänkin verkkolehti Värtsin ilmiasu ja sisältö ym. kaikki siihen kytkeytyvät yksityiskohdat on jo tietynlaisen ”katu-uskottavuuden” vuoksi ja muutoinkin pysyttävä ehdottomasti hallinnassa; minkäänlaiseen vähäisempäänkään kaaokseen ei vain kerta kaikkiaan ole varaa. Mainitunlaisella kontrolloinnilla siis tähdätään laatuun meidän yhteiseksi parhaaksi ja toimituksen selustan turvaamiseksi.

  Tämän paremmin en osaa tätä asiaa näin äkkipäätä selittää; toimittajat ja muut läsnäolleet oikaiskaa, mikäli olen puhunut (kirjoittanut) höpöjä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *