Jänisjoen säännöstelyn seurantaryhmän kokous

Kokous pidettiin 18.2.2016 Ruskeakosken voimalaitoksella entisen voimalaitoksen hoitajan talolla, joka sijaitsee voimalaitoksen vieressä.

Ryhmän tarkoitus on yhteistyönä eri toimijoiden kesken yhteistyössä sopia jänisjoen veden korkeuden säännöstelyn suosituksista, seurata sen vaikutuksia ja suositusten tavoitteiden rajoissa pysymistä, tavoitteena on jokiluonnon ja ympäristön suojelu veden korkeuden vaihtelun vaikutuksilta. Ja myös joen varrella asuvien omaisuuden turvaaminen, kuten tulvavahinkojen välttäminen.

Kokouksessa todettiin että, virtaamat olivat pysyneet melko hyvin seurantarymän asettamien suositusten sisällä muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ja sovitut toimenpiteet oli pääosin tehty. Esmerkiksi Värtsilään on siltapilariin kiinnitetty vedenkorkeuden seuraamista varten asteikko. Ja Niiralassa veneenlaskupaikkaa korjattu loivemmaksi, joka helpottaa veneen laskua. Mietittiin myös sitä onko jotain suosituksia joista voisi luopua, ainakin pohjapatojen rakentamisesta luovuttiin epäralistisena tavoitteena, kustannunnukset ovat kohtuuttoman suuret saatuun hyötyyn nähden.

Oli myös keskustelua siitä miten Jänispolkua voisi kehittää, ongelmana on se että, vähäisen käytön takia Jänispolku on osittain heinittynyt näkymättömiin ja hakkuualueilla risut ovat esteenä. Mietittiin yhteistyötahoa joka voisi tehdä asialle jotain. Mutta mitään päätöksiä asian suhteen ei kuitenkaan tehty.

Ympäristökeskus selvittää tänä vuonna (2016) koskien kunnostustarpeita.

Seurantaryhmäläiset saivat täyttääkseen ympäristökeskuksen kyselolomakkeen, jossa tiedusteltiin ryhmäläisten kokemuksia suositusten toteutumisesta, tärkeydestä, seurantatyön toimivuudesta, mahdollisista suosituksista ym.

Keskustelua oli viime kesän virtaamien määrästä joiden todettiin olleen pitkän ajan keskiarvoa vastaavalla tasolla. Joinakin vuosina on ollut kuitenkin erittäin kuivia kesiä, joka johtunee ilmaston lämpenemisestä ja on tuottanut hieman vaikeuksia pysyä suositusten mukaisella minmivirtaama tasolla 1m2 /s.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n edustaja Jari von Becker kertoi että, Ruskeakosken voimalaitokseen on asennettu uusi turbiini ja generaattori. Joka käyttäytyy hieman erilailla kuin edellinen laitteisto. Opetteluun ja säätämiseen menee pari vuotta jotta saadaan virtaamat tasapainoon alempien voimalaitosten kanssa.

Päivän päätteeksi pääsimme tutustumaan uudistettuun ruskeakosken voimalaitokseen.

Sauli Lindfors

janisjoki_virtaama_2010-2012

janisjoki_virtaama_2013-2015

siltapilari

Ruskeakosken voimalaitoksen generaattori

Ruskeakosken voimalaitoksen generaattori

Ruskeakosken voimalaitoksen turbiini

Ruskeakosken voimalaitoksen turbiini

 

 

 

 

 

2 comments for “Jänisjoen säännöstelyn seurantaryhmän kokous

  1. Hyvä Sauli! Kerrankin kunnon uutisdokumentti jotain ja joku Värtsiläläisistä mukana viranomaisyhteistyössä. Näin ymmärsin, että olit itse paikalla Värtsilän alueen ja Pitäjäyhdistyksen edustajana. Kun itse en päässyt sattuneiden esteiden takia Ely tapaamiseen, joka Jänisjokiprojektin jatkotoimien tuotantona Uskalin Kyösti Vatasen kanssa idoimana saatiin Ely sidottua ko aiheen vastaavaksi vetäjäksi.
    Uutisesta ei ilmennyt ketä siellä kokouksesa viranomaistahoja oli läsnä. Koolle kutsuja ainakin oli Elystä Teppo Linjama.
    Kuvissakin ihan paikallisuutta. Teppo Linjaman kanssa käytiin paikanpäällä kohdentamassa Värtsilän alueen Jänisjoen vedenkorkeus seuranta mittari, jonka Ely keskus asensi.
    Mittarin seurantaa varten tein Kylätalon Infotaululle seurantakaavakkeen, johon toivoisin laitettavan sillanpilarissa olevia lukemia korkeuden vaihtelun seurantaa varten.
    Jänisjoen vuoden sisäinen vedekorkeus vaihtelu on parhaillaan ollut 2,70 metriä muuten.

  2. Ompa aikamoinen tuo korkeuden vaihtelu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *