Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan tammikuussa 2024

Rajojen valvonta

Pohjois-Karjalan rajavartioston maastorajalla ei ole tammikuun aikana havaittu yhtään laitonta rajanylitystä. Rajanylityspaikoilla ilmennyt sääntöjen vastainen maahantulon ilmiö voi kuitenkin laajentua maastorajalle rajanylityspaikkojen ollessa suljettuna. Rajavartiosto on varautunut tällaiseen tilannekehitykseen ja on tehostanut rajojen valvontaa. Rajaa valvotaan muun muassa partioinnilla, teknisellä valvonnalla ja valvontalennoilla.

Itärajalla vallitsevan tilanteen takia Rajavartiolaitos pyysi Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta lisäresursseja (mm. henkilöstöä). Tähän liittyen Frontexin lisähenkilöstöä saapui Pohjois-Karjalan rajavartioston alueelle marraskuun lopulla. Heidän toimikauttaan on jatkettu vähintään vuoden 2024 kesään saakka. Frontexin henkilöstöä käytetään yhdessä rajavartioston omien rajavartijoiden kanssa rajavalvonnan tehostamiseen.

Rajatarkastukset

Niiralan rajanylityspaikka oli suljettuna koko tammikuun ajan osana välineellistetyn maahantulon ilmiön pysäyttämistä. Voimassa olevan päätöksen mukaisesti rajanylityspaikka on suljettuna 11.2.2024 saakka.

Sääntöjen vastainen maahantulo Suomen itärajalla kasvoi merkittävästi syksyllä 2023. Ilmiön pysäyttämiseksi valtioneuvosto teki 16.11.2023 päätöksen, jonka mukaisesti Niiralan rajanylityspaikka suljettiin 18.11.2023 alkaen. Niiralan ja Vaalimaan rajanylityspaikat avattiin joulukuussa kahdeksi päiväksi 14.-15.12., jolloin ilmiö jatkui välittömästi. Valtioneuvosto teki tuolloin rajanylityspaikkoja koskevan päätöksen ja sulki 15.12. klo 20 alkaen kaikki itärajan rajanylityspaikat 14.1.2024 asti. Tämän ajankohdan lähestyessä Valtioneuvosto jatkoi 11.1.2024 päätöksellään kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen kiinnioloa 11.2.2024 saakka. Kansainvälisen suojelun haku on keskitetty avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Ajantasainen tieto Niiralan ja muiden rajanylityspaikkojen tilanteesta on luettavissa Rajavartiolaitoksen www-sivuilla https://raja.fi/rajoitukset-suomen-itarajan-rajanylityspaikoilla.

Lieksan Inarin tilapäinen rajanylityspaikka on edelleen suljettuna. Venäjän federaation puunvientiä koskevien rajoitusten johdosta liikenne Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta on ollut pysäytettynä rajavaltuutettujen päätöksellä jo 1.11.2021 alkaen. 

Rikostorjunta

Tammikuussa Pohjois-Karjalan rajavartioston rikostorjunta jatkoi vuonna 2023 marras-joulukuussa vireille tulleiden epäiltyjen valtionrajarikosten ja niihin liittyvien epäiltyjen laittoman maahantulon järjestämisten esitutkintaa. Joitakin tapauksien esitutkinnoista on päätetty tutkinnanjohtajan päätöksellä ja osa tapauksista on siirretty esitutkinnan jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan. Valtaosassa tapauksista esitutkinnat ovat vielä kesken.

Sotilaallinen maanpuolustus

Pohjois-Karjalan rajavartioston Rajajääkärikomppaniaan saapui 8.1.2024 palvelukseen yhteensä 138 henkilöä, joista naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen kahdeksan henkilöä. Rajajääkärikomppaniassa toteutettiin tammikuussa suunnitelmien mukaisia koulutuksia ja harjoituksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *