Kunnanhallitus esittää määrärahaa Teollisuustien valaistukseen Niiralassa

Kuntalaisaloite Teollisuustien valaisemiseksi

Kunnanhallitus 08.01.2024 § 17  

187/00.02.16/2023 Kansalaisaloite Teollisuustien valaisemiseksi  

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. (Kuntalaki 23 §).

Tohmajärven kunnan kirjaamoon on saapunut 4.12.2023 kansalaisaloite, josta voidaan käyttää nimitystä kuntalaisaloite. Aloitteen tavoitteena on saada Teollisuustielle Niiralan valaistus. Kansalaisaloitteessa perustellaan valaistuksen tarpeellisuutta alueen turvallisuuden parantumisena.  Aloitteessa manitaan, että valaistuksen avulla lisätään kevyenliikenteen, teollisuusalueen ja pelstuslaitoksen toiminnan ja asukasliikenteen turvallisuutta.

Tohmajärven kunnanhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarviota ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaa kokouksessaan 27.11.2023. Talousarviokirjan investointiosassa esitettiin valtuustolle 100.000 euron investointimäärärahaa taloussuunnitelmavuodelle 2025 Niiralan teollisuustien valaistukseen. Tohmajärven kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.12.2023, myös edellä mainittu investointimääräraha esitys hyväksyttiin sellaisenaan. Valaistuksen rakentamisesta päätetään lopullisesti kun kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman.

Asian valmistelija

kunnanjohtaja Mikko Löppönen: mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Esittelijä

 kunnanjohtaja Mikko Löppönen, mikko.lopponen@tohmajarvi.fi, puh. 040 105 4001

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle esittelytekstissä mainitun talousarvion investointiosan kirjauksen taloussuunnitelmavuodelle 2025 määrärahasta Niiralan teollisuustien valaistuksen rakentamiseen vastaukseksi kuntalaisaloitteeseen. Samalla kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

Päätös

 Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle esittelytekstissä mainitun talousarvion investointiosan kirjauksen taloussuunnitelmavuodelle 2025 määrärahasta Niiralan teollisuustien valaistuksen rakentamiseen vastaukseksi kuntalaisaloitteeseen. Samalla kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kuntalaisaloite on loppuun käsitelty.

LÄHDE: Tohmajärven kunta – esityslistat ja pöytäkirjat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *