Näkemyksiä kaivataan Tohmajärven hyvinvointisuunnitelmasta, osallistu kyselyyn!

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.

Tohmajärven kunnan toimialarajat ylittävä hyvinvointityöryhmä on valmistellut kuntastrategian hyväksymisen jälkeen laajaa hyvinvointikertomusta ja siihen kuuluvaa hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2022-2025. Hyvinvointikertomuksessa käsitellään menneen valtuustokauden aikaista kunnan hyvinvointityötä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tämä tieto osaltaan toimii hyvinvointisuunnitelman perustana.

Hyvinvointisuunnitelman tässä vaiheessa toimielimillä, vaikuttajaryhmillä ja muilla yhteistyö- ja sidosryhmillä sekä kuntalaisilla on mahdollisuus lausua näkemyksensä valmistelussa olevasta suunnitelmasta.

Osallistu kyselyyn tästä:

https://forms.office.com/r/MLN1TEcH91

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *