Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2021 toiminta ja keskeiset tulokset

Rajatilanne Pohjois-Karjalan toimialueen maastorajalla vuonna 2021 oli vakaa huolimatta muutamista valtakunnan rajan luvattomista rajanylityksistä. Vuoden 2021 aikana rajavartiosto havaitsi kaksi tapausta, joissa yhteensä neljä henkilöä ylitti luvattomasti valtakunnan rajan. Näistä toisessa tapauksessa henkilöt tulivat maastorajan yli Venäjältä Suomeen ja anoivat turvapaikkaa.

Vuonna 2021 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 189 213 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 42,5 prosenttia vuoden 2020 tasosta (328 951).

Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 151 rikkomusta vuonna 2021.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto osallistui vuoden 2021 aikana sisärajoilla toteutettuun rajavalvontaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa kymmenien rajavartiomiesten työpanoksella. Lisäksi rajanylityspaikoilla annettiin virka-apua terveysviranomaisille.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiutti vuoden 2021 kuluessa yhteensä 242 varusmiespalveluksen suorittanutta asevelvollista ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista. Koronaepidemian vuoksi varusmiespalveluksessa jatkettiin vuonna 2020 käyttöön otettuja pidempiä yhdenjaksoisia koulutusjaksoja, sekä harjaannuttiin suojavälineiden käytössä. Vastapainoksi varusmiehet saivat pidemmät lomajaksot. Uudenlainen koulutusjaksottelu on koettu sekä varusmiesten että henkilökunnan puolesta toimivaksi ratkaisuksi.

Tarkempia toimialakohtaisia tietoja on liitteessä.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000 (vaihde)

———————————————————————————————————

LIITE

Rajatarkastukset

Vuonna 2021 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta 184 402 henkilöä. Vuonna 2020 rajanylittäjiä oli noin 0,3 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 43 prosenttia (139 449 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2020.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät 69 prosenttia (77 329 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä vähentyi 30 prosentilla (61 818 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä väheni kuusi prosenttia (302 henkilöä).

Vuonna 2021 Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 19 %, venäläisiä 78,5 % ja muiden maiden kansalaisia 2,5 %. Vuonna 2020 suomalaisten osuus oli noin 35 % ja venäläisten osuus oli noin 64 %.

NiiralanrajanylityspaikkaVuosi 2020Vuosi 2021muutos (määrä)muutos(%)
Rajatarkastuksia323 851184 402-139 449-43
  suomalaiset112 28134 952-77 329-69
  venäläiset206 462144 644-61 818-30
  muut5 1084 806-302-6

Taulukko: Rajatarkastukset Niiralassa vuosina 2020 ja 2021 sekä muutokset.

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämispäätös viidelle henkilölle (85 vuonna 2020). Toimenpiteet johtuivat Schengen alueelle vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä sekä Schengen alueen viisumin oleskeluajan ylityksestä.

Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajan eversti Marko Turusen 16.2.2021 tekemällä päätöksellä Niiralan rajanylityspaikan henkilöliikenteen aukioloaikaa rajoitettiin Valtioneuvoston 11.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti 19.2.2021 klo 00.00 alkaen. Siitä lähtien Niiralan rajanylityspaikka ei ole ollut avoinna henkilöliikenteelle klo 20.00 – 09.00 välisenä aikana välttämätöntä ja kiireellistä henkilöliikennettä lukuun ottamatta. Aukioloaikojen rajoitukset eivät ole koskeneet tavaraliikennettä.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 118 matkustajalle (403 vuonna 2020). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle. Rajatarkastusten määrän vähentyminen selittyy valtioneuvoston päätöksistä rajoittaa rajaliikennettä, sisärajavalvonnan palauttamisesta sekä lentoaseman suljettuna olemisesta. Lisäksi lentoasemalla tehtiin sisärajatarkastus seitsemälle henkilölle sisärajavalvonnan ollessa käynnissä.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla rajatarkastuksia tehtiin vuonna 2021 4 693 kpl, kun vuonna 2020 ylityksiä oli 4 697 (-0,08 %). Marras- ja joulukuun ajan Inarin tilapäinen rajanylityspaikka oli tilapäisesti suljettuna.

Rajojen valvonta

Vuonna 2021 rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella oli vakaa. Henkilöiden luvattomia rajanylityksiä havaittiin kahdessa tapauksessa. Vuonna 2020 havaittiin neljä tapausta. Yhdessä tapauksessa rajan ylittäneet henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Molemmat tapahtuneet luvattomat rajanylitykset on käsitelty loppuun yhdessä Venäjän Federaation Suojärven alueen rajavaltuutetun kanssa.

Eläinten ja luonnonvoimien aiheuttamia rajatapahtumia vuonna 2021 havaittiin 54 kappaletta. Vuonna 2020 vastaavia rajatapahtumia havaittiin 57 kappaletta. Suurin osa tapahtumista olivat myrskyn ja tykkylumen aiheuttamat puiden kaatumiset valtakunnan rajan yli. Toiseksi yleisimmät tapahtumat olivat metsästyskoirien rajanylitykset.

Rajavartiosto jatkoi harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaa. Rajavartiosto antoi virka-apua poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille. Kiireellisiä poliisitehtäviä rajavartiosto suoritti 37 kertaa. Ensivastetehtäviä rajavartiosto suoritti 21 kertaa.

Rajavartiosto myönsi rajavyöhykkeellä liikkumiseen oikeuttavia rajavyöhykelupia 1796 kappaletta, määrän ollessa 34 lupaa enemmän kuin vuonna 2020 (1762 kpl). Kielteisiä rajavyöhykelupapäätöksiä tehtiin 98 kappaletta.

Rikostorjunta

Vuonna 2021 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 151 rikkomusta, kun vuonna 2020 havaittiin 186 rikkomusta. Näistä suurin osa havaittiin Niiralan rajanylityspaikalla. Havaittujen rikkomusten määrään vaikuttivat merkittävästi Covid19 -pandemian johdosta asetetut rajaliikenteen rajoitustoimenpiteet.

Rajavartiosto aloitti esitutkinnan 59 tapauksessa. Rajavartioston tutkimista tapauksista esitutkintapöytäkirja tai sakko on tehty 35 tapauksesta, jotka etenivät syyttäjälle asti.

Seitsemän valtionrajarikoksen ja 14 lievän valtionrajarikoksen lisäksi tutkinnassa oli mm. kuusi ulkomaalaisrikkomusta, kolme rajavyöhykerikkomusta, rattijuopumus, neljä kalastusrikkomusta, kuusi kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta, kaksi paljastinlaiterikkomusta, seitsemän tietoverkkorikosvälineen hallussapitoa, yhdeksän radiolaiterikkomusta, yhdeksän ajoneuvorikkomusta, 56 liikennerikkomusta sekä kolme liikenneturvallisuuden vaarantamista.

Vuonna 2021 rajavartiomiehen antamana sakkomenettelyasiana käsiteltiin 44 rikkomusta, kun vuonna 2020 sakkomenettelyssä käsiteltiin 84 rikkomusta. Huomautuksia annettiin 92 kappaletta.

Muuta

Vuoden 2021 aikana Pohjois-Karjalan rajavartiosto tuki kymmenien henkilöiden työpanoksella Länsi-Suomen merivartioston ja Lapin rajavartioston alueella sisärajavalvontaa ja terveysviranomaisten toimintaa virka-apua antamalla. Käytettävissä oli myös evp-henkilöiden työpanos noin kymmenen hengen osalta.

———————————————————————————————————————————–

Tiedote on luettavissa myös internetissä osoitteessa: www.raja.fi sekä Twitterissä: @PKarjalan_raja

Terveisin,

Liisa Vattulainen

Tutkinta- ja toimistosihteeri

—————————————

Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Esikunta/Rajatoimisto/RITO

PL 5 (Onttolantie 20), 80510 Onttola

Puh. 0295 423 015

liisa.vattulainen@raja.fi

———————————

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *