Katsaus Pohjois-Karjalan rajavartioston toimintaan vuonna 2020

Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2020 toiminta ja keskeiset tulokset

Rajatilanne Pohjois-Karjalan toimialueen maastorajalla vuonna 2020 oli vakaa huolimatta tapahtuneista valtakunnan rajan luvattomista rajanylityksistä. Vuoden 2020 aikana rajavartiosto havaitsi neljä tapausta, joissa yhteensä seitsemän henkilöä ylitti luvattomasti valtakunnan rajan. Näistä yhdessä tapauksessa henkilöt tulivat maastorajan yli Venäjältä Suomeen ja anoivat turvapaikkaa.

Vuonna 2020 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 328 383 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 71 prosenttia vuoden 2019 tasosta (1 128 287).

2020 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 186 rikkomusta.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto osallistui vuoden 2020 aikana sisärajoilla toteutettuun rajavalvontaan Länsi- ja Pohjois- Suomessa kymmenien rajavartiomiesten työpanokselle.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiutti vuoden 2020 kuluessa yhteensä 266 varusmiespalveluksen suorittanutta asevelvollista ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista. Koronaepidemian vuoksi varusmiespalveluksessa otettiin käyttöön pidemmät yhdenjaksoiset koulutusjaksot sekä harjaannuttiin suojavälineiden käytössä, vastapainoksi varusmiehet saivat pidemmät lomajaksot. Uudenlainen koulutusjaksottelu koettiin sekä varusmiesten että henkilökunnan puolesta toimivaksi ratkaisuksi.

——————————————————————————————————–

Tarkempia toimialakohtaisia tietoja on liitteessä.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000 (vaihde)

                                                                                                                                                            LIITE

Rajatarkastukset

Vuonna 2020 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta noin 323 851 henkilöä. Vuonna 2019 rajanylittäjiä oli noin 1,12 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 71 prosenttia (-795 129 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2019.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät 80 prosenttia (-448 723 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä väheni reilulla 62 prosentilla (-338 536 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä väheni 61 prosenttia (-7 870 henkilöä).

Vuonna 2020 Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 34,7 %, venäläisiä 63,8 % ja muiden maiden kansalaisia 1,6 % vuonna 2020. Vuonna 2019 suomalaisten osuus oli noin 50 % ja venäläisten osuus oli 49 %.

NiiralanrajanylityspaikkaVuosi 2019Vuosi 2020muutos (määrä)muutos(%)
Rajatarkastuksia1 118 980323 851-795 129-71,1
  suomalaiset561 004112 281-448 723-80
  venäläiset544 997206 462-338 536-62,1
  muut12 9795 108-7 870-60,6

Taulukko: Rajatarkastukset Niiralassa vuonna 2019 ja 2020

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämis- tai käännyttämispäätös 85 henkilölle (90 vuonna 2019). Suurin osa toimenpiteistä aiheutui Schengen-alueelle vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin, Schengen-alueella sallitun oleskeluajan puuttumisesta tai ylittymisestä sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä. Pääsynepäämiseen tai käännyttämiseen liittyen, Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon määrättiin kolme henkilöä.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 403 matkustajalle (3 560 vuonna 2019). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot alkuvuoden aikana suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääasiassa Turkkiin. Rajatarkastusten määrän vähentyminen selittyy valtioneuvoston päätöksistä rajoittaa rajaliikennettä sekä sisärajavalvonnan palauttamisesta ja lentoaseman suljettuna olemisesta.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla rajatarkastuksia tehtiin vuonna 2020 4 697 kpl, kun vuonna 2019 ylityksiä oli 5 747 (-18,3%). Vuonna 2020 puuta tuotiin 72 956 m3, kun lukema vuonna 2019 oli 70 073 m3 (+4,1%). Puuhaketta vuonna 2020 tuotiin 9 183 m3, kun vuonna 2019 sitä tuotiin 24 005 m3.

Rajojen valvonta

Vuonna 2020 rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella oli vakaa. Henkilöiden luvattomia rajanylityksiä havaittiin neljässä tapauksessa. Vuonna 2019 havaittiin kolme tapausta. Yhdessä tapauksessa rajan ylittäneet henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Kaikki tapahtuneet luvattomat rajanylitykset ovat käsitelty loppuun yhdessä Venäjän Federaation Suojärven alueen rajavaltuutetun kanssa.

Eläinten ja luonnonvoimien aiheuttamia rajatapahtumia vuonna 2020 havaittiin 57 kappaletta. Vuonna 2019 vastaavia rajatapahtumia havaittiin 46 kappaletta. Suurin osa tapahtumista olivat myrskyn ja tykkylumen aiheuttamat puiden kaatumiset valtakunnan rajan yli. Toiseksi yleisimmät tapahtumat olivat koirien rajanylitykset.

Rajavartiosto jatkoi harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaa. Rajavartiosto antoi virka-apua poliisille yhdeksän kertaa, pelastuslaitokselle kolme kertaa ja muille viranomaisille yhden kerran. Kiireellisiä poliisitehtäviä rajavartiosto suoritti 40 kertaa. Ensivastetehtäviä rajavartiosto suoritti 17 kertaa.

Rajavartiosto myönsi rajavyöhykkeellä liikkumiseen oikeuttavia rajavyöhykelupia 1944 kappaletta, määrän ollessa 182 lupaa enemmän kuin vuonna 2019. Kielteisiä rajavyöhykelupapäätöksiä tehtiin 70 kappaletta.

Rikostorjunta

Vuonna 2020 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 186 rikkomusta, kun vuonna 2019 havaittiin 585 rikkomusta. Näistä suurin osa havaittiin Niiralan rajanylityspaikalla. Havaittujen rikkomusten määrään vaikutti merkittävästi Covid19 pandemian johdosta asetetut rajaliikenteen rajoitustoimenpiteet.

Rajavartiosto aloitti esitutkinnan 101 tapauksessa. Rajavartioston tutkimista tapauksista esitutkintapöytäkirja on tehty 17 tapauksesta, jotka etenivät syyttäjälle asti.

Kuuden valtionrajarikoksen ja 29 lievän valtionrajarikoksen lisäksi tutkinnassa oli mm. kahdeksan rajavyöhykerikkomusta, 24 ulkomaalaisrikkomusta, 43 liikennerikkomusta, 26 ajoneuvorikkomusta sekä viisi vaarallisen tai toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapitoa.

Epäiltyjä rattijuopumustapauksia tuli ilmi kahdeksan, joista yksi oli törkeä. Lisäksi tutkinnassa oli kuusi luonnonvararikosta, joista yhtä tutkittiin epäiltynä törkeänä metsästysrikoksena.

Vuonna 2020 rajavartiomiehen antamana sakkomenettelyasiana käsiteltiin 84 rikkomusta, kun vuonna 2019 sakkomenettelyssä käsiteltiin 196 rikkomusta. Tapaukset olivat pääasiassa rattijuopumuksia, ulkomaalais-, ajoneuvo- ja tieliikennelain rikkomuksia sekä lieviä valtionrajarikoksia. Huomautuksia annettiin 85 kappaletta.

Muuta

Vuonna 2020 Rajavartiolaitoksen koiratoiminta täytti 100 vuotta ja merivartiointi 90 vuotta.

————————————————————————————————————————————————————-

Terveisin,

Liisa Vattulainen

Tutkinta- ja toimistosihteeri

—————————————

Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Esikunta/Rajatoimisto/RITO

PL 5 (Onttolantie 20), 80510 Onttola

Puh. 0295 423 015

liisa.vattulainen@raja.fi

———————————

allekirjoitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *