Vesi on meidän – kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

Aloitteen päiväys

31.1.2020

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen sisältö

Esitämme, että tämän kansalaisaloitteen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa.

Perustelut

Vesi on ihmiselämän kannalta välttämätön perushyödyke kuten ilma. Kaikki tarvitsevat juomavettä ja vettä peseytymiseen. Kaikki yhteiskunnan toimijat tarvitsevat vettä jollain tapaa, elämää ei olisi ilman sitä.

Vesihuollossa vesi otetaan pinta- tai pohjavesistä, toimitetaan asiakkaille verkostoja pitkin ja viemäröidään jätevesi. Vesihuollon yhteydessä myös huolehditaan tarvittavin osin vedenkäsittelystä eri tilanteiden edellyttämien tarpeiden mukaan. Suomessa vesihuolto on toteutettu julkisesti liikelaitosten, kuntien omistamien yhtiöiden kautta tai esimerkiksi vesiosuuskuntien toimesta.

Vesihuoltoon ei voi juurikaan syntyä kilpailua sen ollessa niin sanottu luonnollinen monopoli, jossa vain yksi toimija kykenee toimimaan markkinoilla. Ei ole millään tapaa realismia, että jollekin paikkakunnalle Suomessa rakennetaan kilpaileva vesihuoltoverkosto (esim. vesijohtoverkosto) jo olemassa olevan rinnalle.

Maailmalla on paljon huonoja kokemuksia vesihuollon yksityistämisestä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tämä on nostanut veden hintaa yksittäisille kuluttajille ja samalla veden jakeluongelmat ovat lisääntyneet. Veden laatutaso on laskenut huomattavalla tavalla ja yritykset ovat tehneet huomattavan paljon voittoa tällä luonnollisella monopolilla.

Monet kaupungit Euroopassa (esim. Berliini ja Pariisi) ovat ottaneet uudelleen omistuksensa yksityistetyn vesihuollon siinä ilmenneiden suurten ongelmien myötä.

Vesihuollon yksityistäminen Suomessa johtaisi mitä todennäköisimmin yhtä lailla kustannusten nousuun ja palvelutason heikentymiseen. Vastaavalla tavalla tapahtunut luonnollisen monopolin myynnistä aiheutunut kustannusnousu on näkynyt jo nyt Suomessa sähkönsiirtohinnoissa Caruna-kauppojen myötä.

Vesihuollon yksityistäminen olisi suuri riski myös ympäristönäkökulmasta. Esimerkiksi Chilen pääkaupungissa Santiagossa yksityistetyn vesihuollon myötä veden saatavuus huonontui dramaattisesti maan kärsittyä esimerkiksi suuresta kuivuudesta. Puhtaan veden saatavuus on myös ympäristön kannalta tulevien vuosien suurimpia haasteita globaalisti.

Euroopan Unionissa on käyty vahvaa keskustelua vesihuollon tulevaisuudesta. Vuonna 2013 luovutettiin komissiolle ”Vesi on perusoikeus” -aloite, joka sai taakseen 1,6 miljoonaa allekirjoittajaa. Myös Yhdistyneet Kansakunnat ovat tunnustaneet veden ihmisoikeudeksi vuonna 2010. Veden ei tule olla kauppatavaraa.

Vesihuollon omistajuudessa on myös kysymys turvallisuuspolitiikasta. Vesihuolto on kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta olennainen toiminto, jolloin sen toimintavarmuus ja hallinnon avoimuus ovat kriittisiä tekijöitä. Julkisen sektorin hallinnassa voidaan taata varmemmin järjestelmän toimivuus myös kriisitilanteissa, kun yhteiskunnan etu on keskiössä liiketoiminnallisen kannattavuuden sijaan.

Julkista sektoria velvoittaa myös tietyt avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet, jotka ovat olennaisia kansalaisten oikeusturvan kannalta. Näiden periaatteiden avulla kansalaisilla ja päättäjillä on mahdollista valvoa, että julkisomisteinen vesihuolto toimii hyvin kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Esitämme, että tämän kansalaisaloitteen pohjalta käynnistetään valmistelu sellaisen lainsäädännön luomiseksi, jolla estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille. Nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa. Hyväksyessään tämän kansalaisaloitteen eduskunta edellyttää valtioneuvostoa ryhtymään lainvalmisteluun asiassa.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5966

8 comments for “Vesi on meidän – kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

 1. Linkki Ylen juttuun alla. Julkaistu 8.2.2020 klo 11.00

  Kun Tallinna yksityisti vesihuoltonsa, melkein kaikki meni pieleen – ”Älkää tehkö Suomessa näitä virheitä”, sanoo kilpailuviraston johtaja
  Yksityistämisen jälkeen veden hinta Tallinnassa moninkertaistui. Ongelmien korjaaminen vei lähes 20 vuotta.

  https://yle.fi/uutiset/3-11199294

 2. No niin. Jos mitään mistään ymmärrän, tämä on hyvä aloite. Ja nyt olen minäkin suorittanut velvollisuuteni ja kannattanut. Hyvää palvelua Eiralta, kun toi tämän asian esille.

 3. Hyvä, että pysytään nyky asetelmissa vesihuollon suhteen, kohta meidän luonnonvarammekin mene maailman markkina hintaan. Kuten öljy.
  Jotain yhteistä meillä on rikkaisiin arabimaihin. Siellä tuottavat rikkaat Sheikit Mustaa kultaa kulloinkin haluamallaan hinnalla.
  Näkyvin osa yhteyksistä on heillä muutamia öljytorneja siellä täällä. Meillä niitä luonnon vara symboleja on lähes joka kylässä ja kaupungissa nimittäin vesitorneja. ja onneksi ne eivät ole vielä vesi sheikkien omistuksissa.

 4. Olen pessimisti tuon vedenomistamisen suhteen. Meillä tehdään kaikki ne virheet mitä muuallakin ja markkinatalouden vaatimuksesta. Esimerkiksi kaivannaisset ja maametallit yms. ovat jo markkinatalouden hallussa ja suurimmat maametallien etsijäyritykset tulevat ulkomailta.

  Listaan seuraavat markkinatalouden haltuun joutuvat asiat. Rautatieliikenne, valtateiden tiemaksut, kanavaliikkenne, postilaitos, teveydenhuolto kokonaan, TV kanavat, valtionmetsät.

 5. On jo ”kamareissa” keskusteltu Suomen Pohjavesivarantojen myymistä ulkomaisille sijoittajille ja toimijoille. Vähän samaan tapaan kuin Kaivosoikeudet, joissa määrämisvalta on karannut Suomen rajojen ulkopuolelle. Varmasti olisi Suomen pohjavesien ottajia, kunhan vesivarat vielä lisää muualla vähenevät ja saastuvat.

 6. Värtsilässä vesihuollosta vastaa Värtsilän vesikunta. Onko se julkinen vai yksityinen? Jäsenet toki päättävät asiat yhteisesti, mutta onko se silti julkinen, mitä ymmärretään julkisella, onko oyj eli julkinen osakeyhtiö (pörssiyhtiö) samalla yksityinen toimija. Tai niin kuin vesikunta, joka on osuuskunta. Onko se osuuskunnan osakkaiden omistama yksityinen toimija.
  Lounais-Suomessa kävin takavuosina isolla maatilalla, jonka takana oli koko kylän vesihuolto. Kartanon omistaja päätti onko päähana auki vai kiinni. Sinällään olen samaa mieltä, että vesihuolto on oltava yhteisessä hallinnassa, ei markkinamiesten tai rahantekemisen väline. Kunhan tässä vain pohtailen. Vesi on yhteistä ja yhteisesti siitä on pidettävä huolta.

 7. Niin vielä sekin on tietysti muistettava, että ei vesikunta kuitenkaan omista vettä. Sillä on vain vedenottamo,josta se pumppaa vettä yhteiskunnanasettamien ehtojen mukaisesti. Tämä jäiedellisestä kommentista sanomatta.

 8. Kyllähän markkinamiehiä kiinnostaa kaikki, mitä kansalaisten on pakko käyttää. Kuten mm vesi, ilma, sähkö ja sen jakelujärjestelmät, tiestö jne Sen parempaa lypsylehmää ei olekaan koska käyttäjäkunta on varma. Vaikeampaa lienee myydä jotain mitä kansa ei tarvitse

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *