Rajavartiolaitoksen 95. vuosipäivänä

Pohjois-Karjalan rajavartiosto juhlistaa Rajavartiolaitoksen 95. vuosipäivää

rajavartiolaitos95vMaaliskuun 21. päivänä vuonna 1919 valtioneuvoston istunnossa käsiteltiin esitys itärajan vartioinnin järjestämisestä sisäasianministeriön alaisuudessa. Tämän velvoittamana perustettiin Joensuun rajavartiosto. Joensuun rajavartioston rajaosuus käsitti Kuopion läänin, jonka alueella itärajaan rajautuivat Pielisjärven sekä Ilomantsin pitäjät, sekä Viipurin läänin puolelta Suojärven Salmijärven kylän.

Sotien aikana rajajoukot taistelivat kunniakkaasti. Rauhansopimuksen ratifioinnin jälkeen RjP 2 (Rajajääkäripataljoona) sai 30.6.1947 nimekseen Pohjois-Karjalan rajavartiosto.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto vastaa rajaturvallisuuden ylläpidosta toimialueellaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla Suomen ja Venäjän rajalla Euroopan Unionin mantereen itäisimmässä kolkassa.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto juhlistaa Rajavartiolaitoksen 95. vuosipäivää 21.3.2014 kaikissa toimipisteissään perinteisillä kahvitilaisuuksilla. Tilaisuuksissa palkitaan ansioituneita virkamiehiä sekä huomioidaan yhteistyötahoja. Onttolan alueella kunnioitetaan veteraanien perintöä laskemalla seppeleet Rajajääkäripataljoonien 4 ja 5 sekä Rajamiesten muistomerkeille. Päivä huipentuu Carelia-salissa järjestettävään juhlakonserttiin.

Rajavartiosto jatkaa toimintansa kehittämistä

Rajavartiosto mukauttaa toimintaansa suunnittelukaudella (2014-2018) Rajavartiolaitoksen sopeuttamisohjelman velvoittamana. Sopeuttamisohjelman toimeenpanossa kuitenkin turvataan rajavartioston ydintoiminnot. Ydintoimintoja ovat rajatarkastukset, rajojen valvonta ja sotilaallinen maanpuolustus. Näiden ohella osallistutaan muun muassa harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaan, omien tehtävien ja voimavarojen salliessa.

Rajavartiosto kykenee jatkossakin riskianalyysin perustuvaan uskottavaan rajaturvallisuuden ylläpitoon koko rajaosuudella. Rajaturvallisuuden ylläpitoa edesauttaa vakaa ja rauhallinen rajatilanne nyt ja tulevaisuudessa.

Rajojen valvonta

Rajatilanne on Pohjois-Karjalan rajavartiosto alueella vakaa eikä merkittäviä muutoksia ole näkyvissä. Vuonna 2013 paljastui maastorajalla kolme luvatonta rajanylitystä ja alkuvuonna 2014 yksi luvaton rajanylitys. Riskianalyysin mukaisesti rajojen valvonta mitoitetaan paikallisesti ja ajallisesti niin, että partiointi ennalta ehkäisee laitonta toimintaa.

Rajojen valvontaa tekevää henkilöstöä vähennetään suunnittelukaudella Ilomantsin- ja Lieksan rajavartioasemilta 40 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Tohmajärven rajavartioasemalta vastaava vähennys on hieman pienempi. Vähennys on toteutettu ja toteutetaan jatkossakin luonnollisen poistuman avulla ja sisäisillä siirroilla.

Rajavartiosto osallistuu harvaan asuttujen alueiden tiiviiseen viranomaisyhteistoimintaan rajaturvallisuustehtävien ja voimavarojen salliessa. Vuonna 2013 suoritettiin 103 kiireellistä poliisitehtävää ja 130 ensivastetehtävää. Rajavartioston toiminta kohdentuu rajan läheisille alueille.

Rajatarkastukset

Niiralan rajanylityspaikalla varmistetaan sujuvat ja turvalliset rajanylitykset yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Niiralan rajanylityspaikan kehittäminen on keskeinen tavoite, jotta kasvavan rajanylitysliikenteen vaikutukset kyetään hallitsemaan tulevaisuudessa. Vuonna 2013 rajan ylityksiä Niiralan kautta tapahtui noin 1,6 miljoonaa, jossa kasvua vuoteen 2012 oli 8%. Vuoden 2014 aikana rajanylitysliikenne on kuitenkin ollut hieman laskeva, mutta tämän trendin oletetaan olevan vain tilapäinen.

Vuoden 2014 aikana rajanylityspaikalla toteutetaan ENPI-hankkeena Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla lisäkaistojen rakentaminen sekä saapuvalle että lähtevälle puolelle.

Lisäkaistat varustetaan uusilla rajatarkastus- ja jatkotoimenpidetiloilla. Lisäkaistat rakennetaan myös sisämaasta rajatarkastusasemalle ja rajatarkastusasemalta rajalle. Muutostöiden jälkeen vuoden 2015 alusta rajatarkastuksia toteutetaan nykyisessä rajatarkastusasemassa sekä kaistatarkastusrakennuksissa. ENPI-hankkeen jälkeen rajanylityspaikan tarkastuskapasiteetin arvioidaan riittävän noin 3 miljoonaan rajanylittäjään.

Sotilaallinen maanpuolustus

Sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyihin ei tule muutoksia. Rajavartiosto kouluttaa jatkossakin asevelvollisia sijoitettavaksi rajajoukkoihin. Koulutus painottuu tiedustelukoulutukseen. Puitteet asevelvollisten koulutukseen ovat erinomaiset ja tästä on tärkeä huolehtia jatkossakin kaikilta osin.

Sisäiset toiminnot

Rajavartiolaitoksen sopeuttamisohjelmaan kuului osana tukipalveluiden (henkilöstö, teknillinen ja talous) valtakunnallisesti keskitetyn toimintamallin käyttöönotto 1.1.2014 alkaen.

Pohjois-Karjalan rajavartiostossa muutos koski noin 40 henkilöä, jotka työskentelevät Onttolassa Rajavartiolaitoksen esikunnan alaisuudessa tuottaen palveluita operatiiviselle hallintoyksikölle, Pohjois-Karjalan rajavartiostolle.

Uuden toimintamallin käyttöönottaminen on vaatinut uusien toimintatapojen käyttöön ottamista ja ennakointia entisten rutiiniluontoisesti asioiden hoitamisessa. Muutos ei tapahdu ilman haasteita ja haasteet voidaan hoitaa hallintoyksikön ja tukipalveluita tuottavien yksiköiden hyvällä yhteistyöllä.

Henkilöstön ylennykset ja palkitsemiset

Tasavallan presidentti on ylentänyt 21.3.2014 Pohjois-Karjalan rajavartiostossa sekä rajavartiolaitoksen esikunnan alaisuudessa Onttolassa palvelevista henkilöistä:

– kapteeniksi Jari Tanskanen, rajavartiolaitoksen esikunta
– kapteeniksi Teemu Wilen, rajavartioston esikunta
– yliluutnantiksi Markus Tuomisto, Niiralan rajatarkastusasema

Tasavallan presidentti on myöntänyt valtion virka-ansiomerkin seuraaville Pohjois-Karjalan rajavartiostossa:

– ylirajavartija Heikki Hara, Lieksa
– ylirajavartija evp Raimo Hämäläinen, Ilomantsi
– vanhempi rajavartija Isto Ojala, Joensuu

Sisäministeri on myöntänyt ansiomerkkejä Rajavartiolaitoksen palveluksessa oleville virkamiehille ja Rajavartiolaitoksen toimintaa tukeneille henkilöille.

Rajavartiolaitoksen ansioristin saavat muun muassa seuraavat henkilöt:

– poliisipäällikkö Taisto Huokko, Mikkeli
– toimitusjohtaja Arto Huurinainen, Joensuu
– liikenneneuvos Kyösti Lehtonen, Joensuu
– kunnanjohtaja Olli Riikonen, Tohmajärvi
– kauppaneuvos Eino Tenhunen, Joensuu
– rehtori Perttu Vartiainen, Joensuu

Rajavartiolaitoksen ansiomitalin saavat muun muassa seuraavat henkilöt:

– rikosylikomisario Harri Alhainen, Joensuu
– vastuualuejohtaja Sisko Kaarto, Joensuu
– kirkkoherra Mikko Lappalainen, Tohmajärvi
– puheenjohtaja Harri Norismaa, Joensuu
– majuri Ari Taskinen, Mikkeli
– tulliylitarkastaja Jari Timonen, Kitee
– palopäällikkö Seppo Törönen, Kitee
– vanhempi rajavartija Hannu Ahtilinna, Tohmajärven rajavartioasema
– vanhempi rajavartija Harri Happonen, Tohmajärven rajavartioasema
– varastonhoitaja Vieno Ilppola, rajavartiolaitoksen esikunta
– vanhempi rajavartija Jari Kauppinen, Ilomantsin rajavartioasema
– vanhempi rajavartija Seppo Koikkalainen, rajavartioston esikunta
– toimistosihteeri Pirjo Kolehmainen, rajavartiolaitoksen esikunta
– ylirajavartija Hannu Kukkola, rajavartioston esikunta
– rajavartiomestari Petri Mertanen, Ilomantsin rajavartioasema
– vanhempi rajavartija Seppo Nesterinen, Lieksan rajavartioasema
– siivoustyönohjaaja Birgitta Piiroinen, rajavartiolaitoksen esikunta
– taloussuunnittelija Eila Roivas, rajavartiolaitoksen esikunta
– ylirajavartija Jari Stranden, Niiralan rajatarkastusasema
– vanhempi rajavartija Seppo Suhonen, Lieksan rajavartioasema
– vanhempi rajavartija Petri Tolonen, rajavartiolaitoksen esikunta
– vanhempi rajavartija Reijo Väistö, Tohmajärven rajavartioasema
– ylirajavartija Topi Ylä-Mononen, Niiralan rajatarkastusasema

Rajavartiolaitoksen päällikkö on myöntänyt Rajavartiolaitoksen pronssisen ansiolevykkeen seuraaville henkilöille:

– suurtalouskokki Anne Ikonen, rajavartiolaitoksen esikunta
– toimistosihteeri Sinikka Juvonen, rajavartioston esikunta
– toimistosihteeri Arja Keränen, Lieksan rajavartioasema
– yksikkösihteeri Maija Mujunen, rajajääkärikomppania
– luutnantti Eero Mustonen, Niiralan rajatarkastusasema
– rajavartiomestari Risto Möttönen, Niiralan rajatarkastusasema
– vanhempi rajavartija Juha-Pekka Piiroinen, Tohmajärven rajavartioasema
– koneinsinööri Kyösti Karppi, Kitee
– ylirajavartija evp Osmo Kukkonen, Lieksa
– sotilaskotisisar Sirkku Malo, Lieksa
– siivooja Ritva Sormunen, Tohmajärvi

Viestitarkastaja on myöntänyt Viestiristin:
– luutnantti Esko Kettunen, rajavartiolaitoksen esikunta

Rajavartioston komentaja on myöntänyt 21.3.2014 lukien ylirajavartijan palvelusarvon:
– vanhempi rajavartija Tuomo Arovainio, Niiralan rajatarkastusasema

Rajavartioston komentajan palkitsemiset:
– ”Rajahaarikka” ylirajavartija Mika Kohonen, Niiralan rajatarkastusasema
– ”Rajakiikari” luutnantti Pekka Nenonen, Ilomantsin rajavartioasema
– ”Kouluttajan kiikari” kapteeni Topi Räsänen, rajajääkärikomppania
– Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2013 paras urheilija yliluutnantti Markus Tuomisto, Niiralan rajatarkastusasema

Reservin ylennykset

Rajavartioston komentaja on ylentänyt 21.3.2014 Pohjois-Karjalan rajavartioston virkamiehiä reservissä seuraavasti:

– Vääpeliksi ylirajavartija Auvo Hirvonen, Lieksan rajavartioasema
– Vääpeliksi ylirajavartija Kari Piiparinen, Lieksan rajavartioasema
– Vääpeliksi ylirajavartija Jarkko Säynevirta, rajavartioston esikunta
– Ylikersantiksi ylirajavartija Teemu Hirvonen, Niiralan rajatarkastusasema
– Ylikersantiksi ylirajavartija Sami Kiiala, Niiralan rajatarkastusasema
– Ylikersantiksi vanhempi rajavartija Juha Kivimäki, Lieksan rajavartioasema
– Ylikersantiksi ylirajavartija Mika Kohonen, Niiralan rajatarkastusasema

Lisätietoja www.raja.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *