Kunnanhallitus hylkäsi Värtsilän Pitäjäyhdistyksen esityksen

Tohmajärvelle muuttavilla uusilla asukkailla on mahdollisuus saada hakemuksesta 1000 euroa. Rahan saadakseen on oltava uusi tohmajärveläinen. Hakijalla on myös oltava uusi työsuhde tohmajärveläiseen työnantajaan tai hän tekee etätyötä Tohmajärveltä käsin. Lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kuuden kuukauden vuokrasuhde tai hankittuna asuinkelpoinen kiinteistö kunnasta. Haku käynnistyy syyskuussa 2024, jotta kuntaan muuttavat uudet asukkaat pystyvät täyttämään hakuehdon.

-Kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen kannustaa asuntoja vuokraavia tai kiinteistöjä myyviä tarttumaan tähän markkinointimahdollisuuteen. Myös työnantajien kannattaa vinkata tästä mahdollisuudesta rekrytoidessaan henkilöstöä.

Kunnanhallitus päätti kunnostaa Paavo Tapani Mikkoselta perinnöksi saamansa rivitalokaksion vuokrauskäyttöön. Kunnostamisessa hyödynnetään valtuutettu Tommi Pesosen kehittämisrahaa työvoiman houkuttelemiseksi viihtyisällä asumisella.

Kunnanhallitus kävi laajan keskustelun Värtsilän Pitäjäyhdistyksen hakemuksesta, jolla yhdistys esitti lähes 26.000 euron erääntyneiden maksujen kohtuullistamista ja lisäajan myöntämistä velan hoitamiseksi. Erääntyneelle maksulle oli aiemmin laadittu maksusuunnitelma, joka oli rauennut.

Hallitus päätti käynnistää perintätoimet erääntyneen saatavan osalta.

Lähde: Tohmajärven kunnan Facebook sivu

Alla kokonaisuudessaan Pitäjäyhdistyksen tekemä esitys Tohmajärven kunnalle. Kunnanjohtaja esittelijänä ei tätä puoltanut, ja joka eilisessä kunnanhallituksen kokouksessa siis hylättiin:

VÄRTSILÄN PITÄJÄYHDISTYKSEN RÄSTIT

Esitämme Tohmajärven kunnalle kertyneistä saatavista seuraavaa:

  1. Vuokrarästien, yhteensä 11.100,00 € (LIITE 1) anteeksiantoa
  1. Tasauslaskulle, yhteensä 12.163,83 € (LIITE 2) maksujärjestelyä jossa 6.163,83 € maksetaan Tohmajärven kunnalle 31.12.2024 mennessä ja loppuosa saatavasta, 6.000,00 €, 31.12.2025 mennessä

Yhdistyksen tärkein kuntaa ja yhteisöä palveleva toiminta on pitkäaikaistyöttömien tukityöllistäminen. Värtsilän Pitäjäyhdistys työllistää tällä hetkellä kolme pitkäaikaistyötöntä. Lisäksi viime viikolla olemme jättäneet kolmesta uudesta työllistettävästä tukihakemukset. Uudet palkattavat aloittavat työsuhteensa helmikuun alussa. 

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen toiminnan jatkuminen on kaikkien etu. Pitkäaikaistyöttömien palkkaamisesta kunnalle kertyvien säästöjen lisäksi työllistämistoiminta on mahdollistanut sen että voimme tarjota säännöllistä apua arjen askareissa vielä kotonaan asuville vanhuksille. Tähän toimintaan emme ole saaneet tukea muualta. Lisäksi yhdistys on vuosien saatossa tarjonnut työmahdollisuuden kymmenille pitkäaikaistyöttömille joiden työllistyminen muutoin olisi saattanut olla lähes mahdotonta.

Värtsilän Pitäjäyhdistys on parikymmentä vuotisen historiansa kuluessa hoitanut aiemminkin vastuullisesti kunnalle mm. kaksi kunnan myöntämää puskurilainaa. Näissäkin tapauksissa summat ovat olleet merkittävän suuruisia.

Toivomme hartaasti kunnanhallitukselta nyt myötämielistä suhtautumista tähän esitykseemme. Päätöksellänne on suuri merkittävä vaikutus alueen hyvinvoinnille.

Värtsilässä 16.01.2024

Värtsilän Pitäjäyhdistys ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *