Naula Värtsilän arkkuun?

Eilinen kunnanhallituksen päätös olla hyväksymättä Värtsilän Pitäjäyhdistyksen esitys kunnalle syntyneiden rästien hoitamisesta, ja päätös laittaa saatavat kokonaisuudessaan perintään, on merkittävä taitekohta itäisen Tohmajärven tulevaisuudelle. 

Tohmajärven kunta uutisoi sosiaalisen median sivullaan että asian tiimoilta käytiin kunnanhallituksen kokouksessa “laaja keskustelu”. Millainen keskustelu, heräsi ainakin itselleni aamukahvia juodessani kysymys. Olisinpa saanut olla kärpäsenä katossa seuraamassa eilistä depattia kunnanhallituksessa!

Jo ennen kokousta oli tiedossa että kunnanjohtaja Mikko Löppönen esittelijänä ei tulisi puoltamaan Pitäjäyhdistyksen esitystä maksusaatavien kohtuullistamisesta sekä uudesta maksuohjelmasta loppujen saatavien osalta. Eipä niin… Tohmajärven kunnan perintäsääntö oli se joka kunnanjohtajan kädet sopivasti sitoi. Tosin jaksan epäillä että esittelijän kanta olisi kuitenkaan ollut toinen ilman näitä perintäpykäliäkään. Niiden taakse oli nyt vaan niin helppo mennä.

Tosin taustalla oli jo yksi osapuolten välille tehty maksusuunnitelma vuokrarästejä koskien. Tämä suunnitelma oli rauennut kun pitäjäyhdistys ei ollut pysynyt sovitussa maksuohjelmassa. Tämä oli se ”perintäpykälä” johon nyt saattoi vedota. Täten kunnanjohtaja ei voinut puoltaa esitystä. Kunnanhallituksella sen sijaan olisi ollut mahdollisuus toimia toisin ja hyväksyä Värtsilän Pitäjäyhdistyksen esitys saatavan kohtuullistamisesta ja maksuohjelmasta.

Unohdin alussa mainita sen että kirjoitan nämä mielipiteeni ja ajatukseni julki nyt yksittäisenä kyläläisenä. Ja vaikka kaksi viikkoa sitten pidetyssä pitäjäyhdistystyksen hallituksen järjestäytymiskokouksessa minut valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi en kirjoituksellani edusta yhdistyksen virallista kantaa jota ei vielä ole.

Palaan alussa mainittuun taitekohtaan itäisen Tohmajärven tulevaisuudesta. Mikä on esimerkiksi Värtsilän Pitäjäyhdistyksen tulevaisuus? Entäpä mikä on kokonaisuudessaan koko Värtsilän tulevaisuus? 

Värtsilän Pitäjäyhdistys on parikymmenvuotisen historiansa saatossa lunastanut paikkansa alueen elinvoiman ylläpitäjänä. Yhdistys on ollut erittäin aktiivinen tapahtumien järjestäjä, ei yksin Värtsilässä, vaan myös kunnan keskustaajamassa järjestetyissä eri tapahtumissa. Värtsilän Pitäjäyhdistys on hoitanut monenmoiset kerrat niin Potsipäivien kuin Hämärätorin järjestyksen valvonnat sekä liikenteenohjaukset. Yhdistys on myös ylläpitänyt tätä Verkkolehti Värtsiä.

Mutta yhdistyksen tärkein kuntaa ja yhteisöämme palveleva toiminta on ollut pitkäaikaistyöttömien tukityöllistäminen. Tällä hetkellä Pitäjäyhdistys työllistää kolme pitkäaikaistyötöntä, lisäksi viime viikolla ehdimme jättää kolmesta uudesta työllistettävästä tukihakemukset sisään joista yhdestä saimme juuri eilen päätöksen. Uudet palkattavat olisivat aloittaneet työsuhteensa helmikuun alussa. Parhaimmillaan yhdistyksen palkkalistoilla on ollut samanaikaisesti peräti 21 työllistettyä! Kunnanhallituksen päätös vie nyt työpaikan kuudelta pitkäaikaistyöttömältä.

Värtsilän Pitäjäyhdistyksen toiminnan jatkuminen olisi ollut kaikkien etu. Pitkäaikaistyöttömien palkkaamisesta kunnalle kertyvien säästöjen lisäksi työllistämistoiminta on mahdollistanut sen että olemme voineet  tarjota säännöllistä apua arjen askareissa kotonaan asuville vanhuksille. Tähän toimintaan emme saaneet tukea mistään. Nyt tämä apu loppuu eikä kunta tule tarjoamaan korvaavaa tilalle. Paleltuvatko mummot kohta mökkeihinsä?

Päättäjien käsittämätöntä ymmärtämättömyyttä edustaa hyvin mielestäni myös se, kun Pitäjäyhdistys on vuosien saatossa tarjonnut työmahdollisuuden kymmenille pitkäaikaistyöttömille joiden työllistyminen muutoin olisi saattanut olla lähes mahdotonta, niin tämän merkitys kunnalle sivuutetaan täysin.

En voikaan olla tuomatta esiin syitä joita kahvipöytäkeskusteluissa kuulee – päätöksen todelliset motiivit ovat vuosikymmeniä kestänyt kyläpolitikointi. Ehkäpä nyt joidenkin tahojen mielessä on se että vihdoinkin saatiin lyötyä se viimeinen naula arkkuun ja loppu värtsiläläisten pullikoinnille.

Mitä Värtsilän Pitäjäyhdistys voi sitten tilanteessa nyt tehdä? Vaihtoehdot ovat vähissä.  Maailmalta esiin voisi yllättäen putkahtaa joku kotiseuturakas laupias samarialainen, mesenaatti, joka rahalahjoituksen turvin saattaisi yhdistyksen kuiville. Tällaisen todennäköisyys on tosin minimaalinen ja mahdollista ehkä vain kirjoittajan päiväunissa. Todennäköiset kaksi vaihtoehtoa sen sijaan ovat joko yhdistyksen hallituksen oma päätös konkurssiin hakeutumisesta. Tai jäädä odottamaan kunnan käynnistämää perintämenettelyä joka jossain vaihteessa johtaa konkurssiuhkaiseen maksuvaatimukseen ja sitä kautta konkurssimenettelyyn. 

Haastavaa tällaisen varattoman yhdistyksen konkurssiprosessin läpi viemisessä on kuitenkin sellaisen juristin löytäminen joka ottaisi varattoman pesän hoitaakseen. Pesänhoitajat eivät ole yhdistystoimijoiden tapaan talkoolaisia jotka hyvää hyvyyttään hoitavat kimurantit lakiasiat päätökseen. Ja jos vaikka yhdistykseltä sen verran varoja löytyisi (joita tosin ei löydy), jäisi velkoja, tässä tapauksessa Tohmajärven kunta joka tapauksessa nuolemaan näppejään. Pesänhoitaja kyllä ottaa omansa palkkionsa muodossa. Tämän jälkeen konkurssi tulisi raukeamaan varojen puutteeseen.

Palaan jälleen kunnanhallituksen päätöksen todellisiin motiiveihin. Jokainen kohdallaan voi niitä miettiä… Miksi kunta ei ottanut koppia Pitäjäyhdistyksen tarjouksesta ja mahdollisuudesta saada edes osaa saatavistaan? Pitäjäyhdistys olisi kuitenkin ollut valmis maksamaan kahden vuoden maksuohjelmalla lähes puolet kunnan saatavista eli yli 12.000 €. Kunnanhallitus kuitenkin päätti ettei se ei halua euroakaan. Meneekö kuntataloudessa Tohmajärvellä näin hyvin? Kysehän ei ole nyt esim. rahalainasta jota kunta lähtee perimään vaan yhdistykselle käyttöön annettujen tilojen vuokra- ja käyttökulurästeistä. Ja jälkimmäisten maksamiseen pitäjäyhdistys teki maksuesityksen.

Päätös tarkoitti myös sitä että yhdistys joka on työllistämistoimilla tehnyt vuosien saatossa kunnalle kymmenien tuhansien säästöt valtion sakkomaksuissa saatettiin yhdellä nuijan kopautuksella historian romukoppaan. 

Muutamat ovat kysyneet kuinka nyt käy niin Värtsiläpäivien kuin Rajan Ryssäys tapahtuman? Kuoleeko Verkkolehti Värtsi? Näistä on turha huolia… Värtsilässä on edelleen yhdistyksiä joilla on mahdollista ottaa vastattavaakseen toimintoja joita perinteisesti Pitäjäyhdistys on hoitanut.

Onko kylätapahtumien järjestäjänä sitten tulevaisuudessa Värtsilän Nuorisoseura vai ehkäpä uudelleen henkiin herätettävä Kotiseutuyhdistys? Tämän aika näyttää. Tapahtumat tullaan kuitenkin pitämään entiseen tapaan siitä olen täysin varma. Vaikka kyläläisten yhteisillä talkoilla! Myös verkkolehti tulee säilymään. Lehden vuosikustannukset ovat sellaiset että ne maksaa vaikka allekirjoittanut parin päivän sätkäpussirahoistaan. 

On myös tuotu esiin mahdollisuus, johon jopa kunnanjohtaja on kannustanut, että Värtsilään perustettaisiin uusi yhdistys. “Meidän Kylä ry” tai mikä hyvänsä se sitten olisikaan, voisi aloittaa toimintansa puhtaalta pöydältä, jättäen vanhat velat kuopattavan yhdistyksen konkurssipesään. Helpoltahan tämä ratkaisu kuullostaisi. Mutta eikö olisi ollut kuitenkin moraalisesti parempi että Pitäjäyhdistykselle olisi suotu edes jollain tasolla mahdollisuus vastata virheistään? Sellainenhan tämä kouluseikkailu loppujen lopuksi oli.

Onpa sitten tulevaisuudessa Värtsilän elinvoimaa ja vireyttä ylläpitävät yhdistykset sitten mitä tahansa, tekijöitä tarvitaan nyt kipeästi mukaan yhdistystoimintaan! Kukin voi kohdallaan miettiä omia vahvuuksiaan, niitä millä lailla voisi kantaa oman kortensa kekoon yhteisömme hyväksi. Oma yhdistysurani saattoi jäädä ennätysmäisen lyhyeksi mutta oman panokseni kylällemme lupaan kyllä antaa Värtsi -lehden parissa talkoillessani myös tulevaisuudessakin. Tämä lehti pidetään hengissä tavalla tai toisella! 

Lopuksi en voi olla ottamatta kantaa kunnan tiedottamiseen ja sen surkeaan tasoon… Eilisestä kunnanhallituksen päätöksestä laitettiin tiedote kyllä sosiaaliseen mediaan sekä lisäksi myös toimittajien sähköposteihin mutta asianomaiselle, Värtsilän Pitäjäyhdistykselle ei vaivauduttu asiasta tiedottamaan – ei puheenjohtajan sähköpostiin kuin myöskään tänne Verkkolehti Värtsiin. Asian tärkeys ja suuruusluokka huomioiden olisi kyllä ollut soveliasta ilmoittaa päätöksestä heti kokouksen jälkeen vaikka puhelimitse.

Tällaista on tiedottaminen ja päätöksentekokulttuuri siis Tohmajärvellä. Surullista.

Eero-Matti Lintunen – kyläläinen Värtsilästä

34 comments for “Naula Värtsilän arkkuun?

 1. Kiinnostaisi tietää oliko valtuuston päätös yksimielinen ? Ja jos ei, niin miten äänet jakautuivat! Koetin netti streamia kunnan YouTube kanavalta etsiä, en löytänyt.

 2. Asia oli kunnanhallituksessa ei valtuustossa.

 3. Minun mielestäni todella törkeä päätös Tohmajärven kunnanhallitukselta olla hyväksymättä pitäjäyhdistyksen tekemää ehdotusta.

 4. Minäkin monet työtunnit tehneenä saanut palkkarahani (en palkkatuella) ja paljon oppia ja kokemusta. Kiitos asianosaisille matkasta, jossa kyytiläisenä vuodesta 2015 lähtien ollut. Nyt nämäkin kuukausitunnit ois jostain kaivettava pätkätyöläisenä palkaksi asti.

 5. Juttuun tehty muutamia tarkennuksia tiistaina klo 16.30.

 6. Eero-Matti Lintuselta erinomainen kirjoitus Värtsilän Pitäjäyhdistyksen toiminnasta. Tohmajärven kunnanhallitus olisi voinut halutessaan toimia pitäjäyhdistyksen esityksen mukaisesti .Kunnalla riittää rahaa aina siihen, mihin se haluaa varojaan sijoittaa. Tätäköhän tarkoitti tien varren kyltti :”Ajattelimme aloittaa tästä.”

 7. Esa Savinaisen mainitseman, viidensadan tuhannen euron risteyksessä sijaitsevan kyltin teksti olisi tullut muuttaa jo vuosia sitten muotoon: ”Ajattelimme päättää tähän”.

 8. Hei,nyt on pakko olla tyhmä ja kysyä. Eikös kunnanvaltuusto tee lopullista päätöstä eikä hallitus?

 9. Jopa on typeryys ja osaamattomuus huipussaan päättäjä poloisilla. Laskutaidoissakin jatko opiskelun tarvetta.
  Vai vielä onnettomampia kehittämisprojekteja lisää ja maaseutu tyhjäksi näyttää viimeaikojen suunta olevan.

  NYT! jos koskaaan on käynnistettävä toimenpiteet: -Värtsilään kunnallisvaalit, hallitus ja toimenpiteiden toteutus Tohmajärvestä eroamiseksi.
  Sekä kuntaliitosneuvottelut Kiteen kanssa. Koulumatka hieman pitenee, palvelutaso kohoaa huomattavasti. Eihän lääkäri palvelujakaan kohta ole ollenkaan Tohmajärvellä

 10. Eero -Matille hatunnosto kiitokset ammattimaisesta uutisoinnista.
  Ja monille kommentoijille kiitos siitä että sain taas ihan loisto idean mitä meidän nyt pitäisi ensimmäiseksi tehdä. Otetaan mallia muulta Suomelta ja maailmalta ja tehdään niin kuin muuallakin.
  Mielenilmaus moottorimarssi Värtsilästä Tohmajärvelle jossa kierrettäisiin muutamien tuntien ajan rinkiä keskustassa traktorit ja autot metrin välein madellen. Tietenkin luvallisesti, hakijana Pitäjäyhdistys.
  sadalla ajokilla kilometrin letkalla saisi motitettua koko Kemien ydinkeskustan.

 11. Tuo Kiteeseen liittyminen on mielenkiintoinen heitto. Voisikohan saada enemmän lihaa luun päälle.

 12. Kuulostaa jonkinlaiselta ajojahdilta, en ymmärrä miksi? Pitäjäyhdistys on vuosia tehnyt hyvää työtä kuntalaisten hyvinvoinnin eteen, paljon sellaista, joka kuuluisi kunnan tehtäviin.

 13. Sitä saa mitä tilaa, itse olemme päätäjämme valinneet

 14. Kunta kehittyy. On kuulemma tulossa torimyynti koppeja yrittäville myyjille kemien torialueelle kunnallistalon viereen. Ilmeisesti on tiedossa ja tulossa isoja myynti ja osto markkinoita kylälle.

 15. Jos kunta myy saatavansa perintäfirmalle, saavat rahansa! lypsävän lehmän tappaminen on typerää ja lyhytnäköistä toimintaa.

  Molemmat eläneet toisiaan hyödyntävässä yhteiselossa kymmenet vuodet. Nyt kunta pyllistää per****sä hyvälle kumppanille!

 16. Eero-Matilta hyvin jäsenneltyä ja moniulotteista pohdintaa.
  Värtsiläisten tunteet oman kuntamme yhteistä päätöksentekokoneistoa kohtaan ovat ymmärrettävästikin nyt negatiivisessa mielessä varsin kiivaita, mutta silti on tarpeen aivan vesikirkkaasti muistaa että tämä(kään) asia ei (valitettavasti) ole mustavalkoinen.

  En toki ymmärrä kuntaorganisaation haluttomuutta osaltaan ylläpitää tätä kiistattoman tärkeää yhdistystämme mutta en myöskään malta olla vielä palaamatta vuoden takaiseen kuvioon, jossa kunta olisi luovuttanut vastikkeetta koulukiinteistön mutta meillä oli varaa olla tarttumatta siihen. Mielestäni olisimme aivan hyvin voineet allekirjoittaa ehdollisen lahjakirjan, jolla tämä ratkaisu olisi siis ollut sidottu mahdollisen useamman rakennuksen yhteisen remonttihankkeen toteutumiseen eli sinänsä riskitön homma. Sen sijaan muutamat äänenkäyttäjät nitistivät jo aiheen tiimoilta järjestetyssä keskusteluillassa erittäin tehokkaasti kehittämispäällikkö Anne Hyttisen ideoineen ja terveisineen.
  Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa, ei ole viisasta paskantaa omaan pesään!

  Joskus aikoinaan pitäjätoimikuntaan itsekin kuuluneena ja nyt myöhemmin Py:n toimintaa aktiivisesti vähintäänkin sivusta seuranneena olen monen muun lailla ollut kyllä tietoinen varallisuuden hiipumisesta, mutta siitä huolimatta tämä kaikkien rästien yhteinen suuruusluokka kieltämättä yllätti minut. Taisipa se jostakin ihmeen syystä yllättää jopa heidätkin, keiden pitäisi jo asemansakin vuoksi olla aivan ehdottomasti summista ja niiden erittelyistä perillä.

  Kommenteista on luettavissa mielenkiintoisia (h)ajatelmia mm. kuntaliitoksen purkamisesta ja mielenosoitusmarsseista yms. Kaikkeahan voipi tietysti vaikkapa leikkimielessä ehdottaa ja jopa kokeilla, mutta ne eivät kuitenkaan poista itse ongelmaa eli sitä että Pitäjäyhdistys tarvitsee jo aivan lähiaikoina paljon rahaa koska asiat täytyy hoitaa. Siitä vain ei pääse yli eikä ympäri vaan ainoastaan läpi.
  Mitä tuohon kuntaliitokseen tulee, niin aikanaan pari vuosikymmentä sitten konkurssikypsän Värtsilän kunnallishallinnossa toimineena luottamushenkilönä olin kieltämättä itsekin liitoksen kannattaja, mutta suunnan suhteen avarampi. Muistan, kun minulle hymyiltiin nostettuani keskusteluun mahdolliseksi kumppaniksi myöskin Tuupovaaran. Niin taikka näin, kukapa sitä voi sanoa mikä olisi nyt kyläyhdistyksemme tilanne mutta alueena oltaisiin kuitenkin leveämpien hartioiden tukemana osa Joensuuta…

  Värtsilä näyttää nyt siis olevan jo melko lailla kupattu, mutta ehkä ei kuitenkaan vielä kuopattu. Muuta suuntaahan tästä ei ole kuin eteenpäin vaikka ”syvän märkänis” vai mitenkä se nyt sanotaankaan?Saatamme murheellisen valitettavasti ehkä aivan oikeastikin olla jopa mainitun tohmajärveläisen kyläpolitisoinnin uhri, mutta tämä ilo ja sen myötä paremmat yöunet suotakoon mielihyvin kaikille heille ketkä vain suinkin voivat tästä olettamuksesta itsensä tunnistaa!

 17. Kysyjille vastattakoon… Valtuusto ei tätä käsittele enää. Asian uudelleen esiinnostaminen jossain muodossa olisi mahdollista ainoastaan valtuustoaloitteen kautta.

 18. Jussi Raerinne palaa historiaan. Jos siihen kerran palataan, kannattaa muistella tarkemmin, oliko asianomaisessa kokouksessa hankerahoituksesta esitetyt epäilyt aiheellisia vai tuulesta temmattuja.

  Uskon, että nyt näkyvillä olevat lukemat ovat kuitenkin jotakuinkin kohtuullisia verrattuna siihen mahdollisuuteen, että käsissä olisi nyt kiinteistö ilman hankkeita ja henkseleitä. Toki spekuloida voi aina täällä taivaan ja maan välillä.

  Ennakoinnin toinen osa, joka koskettelee Kunnallisrähjää ja sen remonttia budjetteineen, odottaa valmistumistaan. Odotellaan siis rauhassa.

 19. Jussin mainitsema EHDOLLINEN lahjakirja tarkoittaa mielestäni: EI hankerahaa = EI koulua.

 20. Ikäviä on uutiset. Jotenkin niin tuttua Tohmajärven kunnallispolitiikkaa. Tsemppiä sinne Värtsilään, ehkä 4H-kerho on se toivottu maali.

 21. Paula: Ehdollisuudella ei olisi ollut mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta. Kunnallisrähjän, Värtsilän koulun ja Lumimuutoksen kesken jaetuksi suunnitellun hankerahan anominen edellisiin kohteisiin oli alunperinkin sangen utopistinen esitys.

  Värtsilän koulun osalta ihmeen kautta onnistuessaankin kyseinen hanke olisi tuonut rahoitusta muuhun kuin yhdistyksen ydintoimintaan. Yhdistyksen talouden kuntoonsaattamiseen sillä ei olisi ollut mitään positiivista merkitystä, päinvastoin: kiinteistömassan ylläpito olisi ajanut yhdistyksen vastuuhenkilöineen joka tapauksessa konkurssikypsyyteen ennätysajassa. Par’aikaa kuluva huippukylmä talvi olisi osoittanut realiteettien raadollisuuden.

  Vielä selvennykseksi tuon JTF-rahoituksen osalta seuraavaa:

  ”Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on kertaluonteinen rahoitusväline, jonka tarkoituksena on lieventää turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia. Sen toimilla tuetaan talouden monipuolistamista, uusien työpaikkojen luomista sekä vauhditetaan alueiden vihreää siirtymää. ”

  Kunnallisrähjän korjaamiseen olisi toisin sanoen ollut yhtä nerokasta hakea rahoitusta vaikka NASA:n avaruusteknologiahankkeesta.

  Jaetun rahoituksen kohteisiin voi tutustua oheisella sivulla:

  https://pohjois-karjala.fi/2023/12/useita-kehittamis-ja-investointihankkeita-kayntiin-pohjois-karjalassa-jtf-rahoituksella/

  P.S: Haaveiden ja hallusinaatioiden sijaan nyt kannattaa paneutua Pitäjäyhdistyksen tulevaisuuteen priorisoiden: Mikä on elintärkeää ja mikä vähemmän merkityksellistä. Ja mihin oma tulorahoitus riittää? Kuten huomaamme lukuisista esimerkeistä, kuntamme avun varaan ei kannata enää laskea.

 22. Olisiko aika kokoontua keskustelemaan mitä me haluamme täällä Värtsilässä.
  Vanhusten avun tarve, nuorten harrastukset.
  Olisiko mahdollista yhdistellä toimintoja eri tahojen ja yhdistysten kesken?
  Kenties perustaa uusi yhdistys edistämään Värtsilän alueen hyvinvointia.
  Kenties edessä uusi mahdollisuus pienemmillä kuluilla. Varain hankinnan kehittäminen.

 23. Odotellaan ihan rauhassa kyläpäällikön eli puheenjohtaja Matti Jaatisen ja/tai pitäjätoimikunnan tiedotetta tai vastaavaa asian suhteen.

  Hiljaisuus tässä asiassa on jollakin tapaa ymmärrettävää em tahoilta, joskin piinaavaa kyläläisten ja asiasta kiinnostuneiden kannalta jotka janoavat informaatiota asiasta.

  Hiljaiseksi ja mietteliääksi tämä asia on vetänyt varmasti meidät kaikki.

 24. Hiljaisuus tosiaankin on tässä vaiheessa, ainakin asianomaisen, eli Värtsilän pitäjäyhdistyksen osalta hyvin ymmärrettävää koska yhdistyksen hallitus ei ole vielä kokoontunut, eikä siten ole luonut omaa, virallista kantaansa kunnanhallituksen päätöksen jälkeen.

  Sen sijaan ei ole ymmärrettävää kylältämme valittujen kunnanvaltuutettujen hiljaisuus asian tiimoilta.

  Nyt olisi tarvittu/tarvitaan ryhtiliikettä kylämme hyvinvoinnin eteen toimimiseksi myös tältä rintamalta. Mm. tämän takia me värtsiläläiset olemme heitä äänestäneet ja tähän olemme heille valtakirjamme vaaleissa antaneet.

  Ainoastaan valtuustoaloitteen kautta kunnanhallituksen päätöksen järkevyys ja yleensäkin asia voidaan enää nostaa uudelleen keskusteluun. Näin myös mahdollisesti tämä järjetön kunnanhallituksen päätös myös kumota.

 25. Ohessa ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta:

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus hylkää Värtsilän Pitäjäyhdistyksen hakemuksen maksuhuojennuksesta ja maksusuunnitelma uusimisesta, samalla kunnanhallitus päättää tehdä haastehakemuksen erääntyneiden saatavien osalta.

  Merkitään, että talouspäällikkö Tuula Pieviläinen oli asiantuntijana kuultavana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana klo 16:18 – 17:05.

  Merkitään, että Värtsilän Pitäjäyhdistys toimitti kunnanhallitukselle täydennetyn hakemuksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

  Vuokko Väistö, Vilho Mikkonen ja Mikko Simpura kannattivat päätösehdotusta.

  Matti Kuittinen esitti, että yhdistykseltä vaadittaisiin selvitys yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta uuden maksusuunnitelman laatimiseksi, akordia (velkojen anteeksiantamista) ei hyväksytä.

  Tommi Pesonen kannatti Matti Kuittisen tekemää esitystä.

  Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Matti Kuittisen tehneen vastaesityksen, jota Tommi Pesonen kannatti, joten on suoritettava äänestys.

  Vastaesityksen mukaan yhdistykseltä vaadittaisiin selvitys yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta uuden maksusuunnitelman laatimiseksi, akordia (velkojen anteeksiantamista) ei hyväksytä.

  Äänestysesitys oli seuraava:

  Ne, ketkä kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, ketkä kannattavat Matti Kuittisen vastaesitystä, että yhdistykseltä vaadittaisiin selvitys yhdistyksen taloudesta ja hallinnosta uuden maksusuunnitelman laatimiseksi, akordia (velkojen anteeksiantamista) ei hyväksytä, äänestävät ”ei”.

  Äänestys suoritetaan nimenhuudolla.

  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen.

  Äänestyksen tulos:

  Äänestyksessä annettiin 5 ”jaa”-ääntä ja 2 ”ei”-ääntä.

  Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

  Päätös

  Kunnanhallitus hylkäsi (ään. 5 – 2) Värtsilän Pitäjäyhdistyksen hakemuksen maksuhuojennuksesta ja maksusuunnitelman uusimisesta. Samalla kunnanhallitus päätti tehdä haastehakemuksen erääntyneiden saatavien osalta.

  Tohmajärven kunnanhallituksen jäsenet näet täältä:
  https://www.tohmajarvi.fi/kunnanhallitus

  LÄHDE: https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024396

 26. lauantai 27. tammikuuta 2024
  19.04

  Kyllä se on niin, että työntekijöistään välittävä firma tekee hyvää tulosta ja tämä mielestäni pitää paikkansa myös kunnan toiminnassa

  Olen tässä viime päivinä miettinyt, pohtinut ja ihmetellyt Tohmajärven kunnan päättäjien päätöksiä ja olen aivan ihmeissäni ja ne tuntuvat näin kesäasukkaana perin merkillistä. Kyllä rikoksissakin on käytössä sovintomenettelyt, joten ihmettelen miksi pitäjäyhdistyksen ehdotusta ei hyväksytty vaan kylmästi torjutaan. Ei kai tässä niin suuresta rikoksesta ole kysymys. Mielestäni jotenkin tämä päätös ”haiskahtaa.”

  Näillä toimenpiteilläkö kuntaa pidetään elävänä ja toimeliaana, niin kuin kunta sloganissaan mainostaa. Onko kuntapäättäjille kaikki kuntalaiset yhtä arvokkaita vai vaan Kemien kylällä asuvat. Luulisi, että päättäjät olisivat kiinnostuneita kaikista kuntalaisista, kylien elinvoimaisuudesta, hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä. Mielestäni kunnan päättäjien tulisi ennemminkin tukea kaikkia kyliään mm yhteisten kokoontumis- ja harrastus paikkojen suhteen. Nämähän värtsiläläisiltä vietiin purkamalla kunnantalo ja myymällä koulu kun olivat ensin rahastaneet sillä pitäjäyhdistystä.
  Värtsilän pitäjäyhdistys, jos mikä, on omalta osaltaan yrittänyt tehdä ja pitää kylää elinvoimaisena. Sekä huolehtia myös kunnan yhteisistä velvoitteita. Tästä hyvä yhteenveto Eero- Matilta, joten siihen ei lisäämistä. Mutta pitäjäyhdistys on muutakin kuin velvoitteiden hoitamista. Se on mm yhteisöllisyyden luomista ja siitä ovat olleet esimerkkinä monenlainen toiminta mitä kylällä on ollut, ei vähäisempänä Värtsilä-päivät. Kyllä kesäinen kyläkahvila on ollut mukava kokoontumispaikka niin kyläläisille, kesäasukkaille kuin satunnaisille matkailijoille. En minä Tohmajärvelle kahville tule vaikka millaiset kopit torille hankittaisiin. Miksi tulisin, ei siellä tuttuja tapaa.
  Luulisi kunnan päättäjien yrittävän kaikin keinoin etsiä ratkaisuja ja rahoitusta kylätoimintoihin. Eivät Värtsilän pitäjäyhdistyksen rahat Tohmajärven kuntataloutta pelastaa.

  On moneen kertaan todettu, että työntekijöistään välittävä firma tekee hyvää tulosta ja tämä mielestäni pitää paikkansa myös kunnan toiminnassa. Mikäli kunta näin kohtelee asukkaitaan, niin ei kuntaakaan kohta ole.

  Toivon että Pitäjä yhdistys löytää jonkun ratkaisun toiminnalle. Ei kun kannatusyhdistystä kokoon.

 27. Jos ei sopimuksista kunnan kanssa ole pystynyt pitämään kiinni, eli ed. maksusuunnitelmasta.. eikä ole ajoissa neuvotellut uudesta, herää kysymys onko muitakin velkoja ja paljon…?

 28. Kunnan päättäjäksi pääse henkilö jolla on paljon äänestys ikäisiä sukulaisia ja hyviä tuttavia. Ei tarvi muuta pääset päättämään tärkeistä asiosta ja suurista summista, tälläisiä tapauksia on joka kunnan valtuustoissa. Kaiken huippu on että pääset eri lautakuntiin, jossa päätetään isousta asioista ei tarvitse olla edes valtuustossa kunhan olet ollut ehdokkaana ja saanut siellä muutaman äänen. Jokaiselle valtuustoon pyrkivälle olisi hyvä teettä ns.avaruudellisen ajattelun testi, koska monesti asiat vaativat hyvää avaruudellista ajattelu kykyä että ymmärtää lukemansa. Lisäksi koulu päästö todistuksen pitäisi olla väh. Yli 7.5 ja nimen omaan lukuaineissa nytkin valtuustosamme on niukin naukin koulusta selvinneitä. Eli, valtuustoon pääse lähes tulkoon kuka vain, jopa minua on kysytty ehdokkaaksi onneksi olen ymmärtänyt kieltäytyä koska en seviäisi em.testeistä ja koulutodistuksesta

 29. Valtuustoon pääsy ilman tarvittavaa ymmärrystä ei ole hänen syynsä vaan meidän äänestäjien. Jos olet kuuluisa urheilussa musiikissa tai muuten julkkis niin läpi meno on lähes varmaa. Keneltä pitäisi ottaa äänestys oikeus pois? Äitini on hoitokodissa dementoituneena, silti hän äänesti Presidentin vaalissa, hänelle laitettiin numeroita eteen ja hän sai kirjoittaa mieleisensä numeron. Pitäisikö minun 2.5 vuotiaan pojantyttärenkin päästä äänestömään kun hän osaa piirtää numeron muttei ymmärrä mitä se tarkoittaa?

 30. Ennen Presidentin vaaleja oli ovensuu kysely. Siinä kysyttiin ehdokkas valinnan kriteereistä. Yksi kertoi että hän odottaa viimeiset gallub tulokset ja äänestää sitä joka on kärjessä. Usein ihmiset pruukaavat olemaan voittajan puolella, kuten tämäkin äänestäjä, eli aivan sama kuka on Presidentti. Siinä paljastui hyvin hänen äänestys käyttäytyminen ja samalla Vaalisalaisuus ketä äänestää.

 31. Toivottavasti tämä Kunnan perintä päätös ei vaikuta Värtsilän Kesäteatterin toimintaan? Kesän esityksiä odottaen!

 32. Hiljaisuus jatkuu.. ? miksi?
  olisi mukava kuulla asioiden tilasta jotakin muutakin kun kylän akkoin ja ukkoin kommentteja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *