Päivä: 4.12.2023

Rajavartioston komentaja vaihtuu

Rajavartiolaitoksen päällikkö on määrännyt eversti Matti Pitkäniityn Pohjois-Karjalan rajavartioston komentajaksi 1.1.2024 lukien. Vuonna 1970 Helsingissä syntynyt eversti Matti Pitkäniitty valmistui upseeriksi vuonna 1997 ja yleisesikuntaupseeriksi vuonna 2009. Hän siirtyy komentajan tehtävään Rajavartiolaitoksen esikunnan kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikön tehtävästä. Eversti Pitkäniitty työskenteli Pohjois-Karjalan…