Urheiluseuroissa työskennellään
liikkumattomuutta ja paikallaanoloa vastaan

Tohmajärvellä liikkumattomuuden kokonaiskustannukset ovat 1.396.000 €/v ja
paikallaanolon kokonaiskustannukset 1.588.000 €/v. UKK-instituutti on laatinut laskelmat
liikkumattomuuden ja paikallaanolon vuosittaisista kustannuksista. Kustannuksiin on laskettu mukaan myös yrityksille, yksityisille ihmisille ja julkishallinnolle aiheutuvat vaikutukset.

Liikkumattomuuden ja paikallaanolon kokonaiskustannukset syntyvät suorista- ja epäsuorista kustannuksista. Suoriin kustannuksiin on laskettu kansansairauksista aiheutuvat terveydenhuolto – ja
lääkekulut 20 – 80 vuotiailla.

Mukaan on laskettu myös yli 70 vuotiaiden Alzhaimerin taudin aiheuttamat kulut, lonkka murtumista, halvaantumisista aiheutuvat kulut sekä koti- ja laitoshoidon kustannukset.
Epäsuoriksi kustannuksiksi on laskettu työstä poissaoloon, tuottavuuden laskuun, työttömyyteen liittyviä
kustannuksia. Epäsuoriksi kustannuksiksi on laskettu kuluja, jotka väistämättä vaikuttavat myös henkilön
elämänlaatuun, jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Perhe, työyhteisö ja yksilö itsessään kärsivät liikkumattomuuden ja paikallaanolon seurauksien erilaisista vaikutuksista.

Ryhmäliikuntaa harrastetaan Kisan kuntosalilla

Paikalliset urheiluseurat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja harrastamiseen. Tohmajärvellä
toimii useita urheiluseuroja; mm. Tohmajärven Urheilijat, Värtsilän Kisa, Tohmajärven Pomppu,
Tohmajärven Jumppa ja harrastusmahdollisuuksia käytetään myös koko Pohjois-Karjalan alueen
liikuntaseurojen tuottamista mahdollisuuksista. Viikottainen liikunta suositus on 2,5 tuntia teholtaan
reipasta tai 1 tunti 15 minuuttia teholtaan rasittavaa liikkumista tai niiden yhdistelmä.

Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa näihin kustannuksiin oman aktiivisuuden lisäyksellä. Pienestä on
hyvä aloittaa ja miettiä missä arkisissa toimissa voi lisätä liikettä. Puolituntia päivittäin on helposti
täytettävissä pienemmistä paloista päivittäin. Kuntien ja sotealueiden sekä erilaisten sidosryhmien yhteistyöllä olisi mahdollista ennaltaehkäsitä ja vähentää liikumattomuudesta ja paikallaan olosta johtuvia suoria ja epäsuoria kustannuksia ja vaikutuksia.

Hyvinvointiyhteiskunnalla on mahdollisuus tukea sen jäseniä liikunnan ja tervellisen elämäntavan
tavoittelemisessa sekä elämänlaadun parantamisessa. Näillä toimilla voidaan laskea myös kuntien ja
sotealueiden kustannuksia. UKK:n tarjoaman laskurin avulla on mahdollista arvioida myös syntyvien
säästöjen suuruutta.

Värtsilän Kisa järjestää Kukkovaarajuoksun

Liikkumattomuus ja paikallaanolo lisäävät kansansairauksien riskiä

Viikottainen liikuntasuositus on 2,5 h reipasta liikuntaa viikottain tai 1 h 15 min rasittavaa
liikuntaa. Liikkumisen suositusta vähäisempi liikkumisen määrä eli liikkumattomuus sekä liiallinen
paikallaanolo lisäävät kansansairauksien riskiä. Kansansairauksiin luetaan mm. tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti ja masennus. Lisäksi liikkumattomuus lisää esimerkiksi Alzheimerin taudin ja lonkka-
ja rannemurtumien riskiä. Liikkumattomuus ja paikallaanolo heikentävät ikääntyneen väestön toimintakykyä. Toimintakyvyn ylläpito on edellytys itsenäiseen arjessa selviytymiseen. Liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain 1,4 miljardin euron suuruiset kansansairauksien kustannukset Suomessa. Vastaavasti paikallaanolosta aiheutuu 1,6 miljardin euron kustannukset.

Juttu on lyhyempänä julkaistu Värtsilän Kisan kotisivuilla ja aiheesta on tehty allekirjoittaneen toimesta valtuustoaloite Hikiagentti järjestelmän luomiseksi Tohmajärvelle.

-Soile Luukkainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *