Tiedote Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2019 toiminnasta ja tuloksista

Rajatilanne Pohjois-Karjalan toimialueen maastorajalla vuonna 2019 on ollut vakaa huolimatta tapahtuneista valtakunnan rajan luvattomista rajanylityksistä. Vuoden 2019 aikana rajavartiosto havaitsi kolme tapausta, joissa yhteensä viisi henkilöä ylitti luvattomasti valtakunnan rajan. Näistä yhdessä tapauksessa henkilöt tulivat maastorajan yli Venäjältä Suomeen ja anoivat turvapaikkaa. Rajanylitysliikenteessä suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yli yhdeksän prosenttia samalla kun venäläisten rajanylittäjien määrä kasvoi reilut viisi prosenttia. Vuonna 2019 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 585 rikkomusta.

Rajatarkastukset

Vuonna 2019 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 1 128 287 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 2,3 prosenttia vuoden 2018 tasosta (1 154 604).

Vuonna 2019 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta noin 1,12 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2018 rajanylittäjiä oli noin 1,15 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 2,4 prosenttia (noin -27 792 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2018.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yhdeksän prosenttia (-55 862 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä kasvoi reilulla viidellä prosentilla (+28 677 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä väheni yli neljä prosenttia (-607 henkilöä).

Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 50 %, venäläisiä 49 % ja muiden maiden kansalaisia 1 % vuonna 2019. Vuonna 2018 suomalaisten osuus oli noin 54 % ja venäläisten osuus oli 45 %.

Niiralan rajanylityspaikka Vuosi 2018 Vuosi 2019 muutos (määrä) muutos (%)
Rajatarkastuksia 1 146 770 1 118 980 -27 792 -2,42
  suomalaiset 616 866 561 004 -55 862 -9,05
  venäläiset 516 320 544 997 28 677 5,55
  muut 13 586 12 979 -607 -4,46

Taulukko: Rajatarkastukset Niiralassa vuonna 2018 ja 2019

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämis- tai käännyttämispäätös 90 henkilölle (97 vuonna 2018). Suurin osa toimenpiteistä aiheutui Schengen-alueelle vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin, Schengen-alueella sallitun oleskeluajan puuttumisesta tai ylittymisestä sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Pääsynepäämiseen tai käännyttämiseen liittyen, Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon määrättiin 25 henkilöä.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 3 560 matkustajalle (2 755 vuonna 2018). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääasiassa Turkkiin. Rajatarkastusten määrän lisääntyminen selittyy edellisvuotta vilkkaammalla lomalentoliikenteellä.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla rajatarkastuksia tehtiin vuonna 2019 5 747, kun vuonna 2018 ylityksiä oli 5 079 (nousua noin 13 prosenttia). Vuonna 2019 puuta tuotiin 70 073 m3, kun lukema vuonna 2018 oli 62 378 m3 (nousua 12 prosenttia). Puuhaketta vuonna 2019 tuotiin 24 005 m3. Hakkeen kuljetus alkoi syyskuussa 2018, josta lähtien loppuvuonna haketta tuotiin 15 609 m3.

Rajojen valvonta

Vuonna 2019 rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella oli vakaa. Henkilöiden luvattomia rajanylityksiä havaittiin kolmessa tapauksessa. Vuonna 2018 havaittiin 10 tapausta. Yhdessä tapauksessa rajan ylittäneet henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Kaikki tapahtuneet luvattomat rajanylitykset on käsitelty loppuun yhdessä Venäjän Federaation Suojärven alueen rajavaltuutetun kanssa.

Eläinten ja luonnonvoimien aiheuttamia rajatapahtumia havaittiin vuonna 2019 48 kappaletta. Vuonna 2018 vastaavia rajatapahtumia havaittiin 62 kappaletta. Suurin osa tapahtumista oli koirien rajanylityksiä. Toiseksi yleisempiä tapahtumia olivat myrskyn ja tykkylumen aiheuttamat puiden kaatumiset valtakunnan rajan yli.

Rajavartiosto jatkoi harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaa. Rajavartiosto antoi virka-apua poliisille 26 kertaa, pelastuslaitokselle seitsemän kertaa ja muille viranomaisille kaksi kertaa. Kiireellisiä poliisitehtäviä rajavartiosto suoritti 41 kertaa. Ensivastetehtäviä rajavartiosto suoritti 26 kertaa.

Rajavartiosto myönsi rajavyöhykkeellä liikkumiseen oikeuttavia rajavyöhykelupia 1740 kappaletta, määrän ollessa 216 lupaa vähemmän kuin vuonna 2018. Kielteisiä rajavyöhykelupapäätöksiä tehtiin 60 kappaletta.

Rikostorjunta

Vuonna 2019 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 585 rikkomusta, kun vuonna 2018 havaittiin 491 rikkomusta. Näistä suurin osa havaittiin Niiralan kansainvälisellä rajanylityspaikalla.

Rajavartiosto aloitti esitutkinnan 232 tapauksessa. Muutaman tapauksen tutkinta on edelleen kesken. Rajavartioston tutkimista tapauksista esitutkintapöytäkirja on tehty 20 tapauksesta, jotka etenivät syyttäjälle asti.

Kolmen valtionrajarikoksen ja 32 lievän valtionrajarikoksen lisäksi tutkinnassa oli mm. 11 rajavyöhykerikkomusta, yksi aluerikkomus, kaksi väärennysrikkomusta sekä kahdeksan vaarallisen tai toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapitoa.

Epäiltyjä rattijuopumustapauksia tuli ilmi 24 kpl, joista kaksi oli törkeitä. Lisäksi Pyhäjärvellä havaittiin yksi vesiliikennejuopumus.

Vuonna 2019 rajavartiomiehen antamana sakkomenettelyasiana käsiteltiin 191 rikkomusta, kun vuonna 2018 sakkomenettelyssä käsiteltiin 142 rikkomusta. Tapaukset olivat pääasiassa rattijuopumuksia, ulkomaalais-, ajoneuvo- ja tieliikennelain rikkomuksia sekä lieviä valtionrajarikoksia. Huomautuksia annettiin 353 kappaletta.

Sotilaallinen maanpuolustus

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiutti vuoden 2019 kuluessa yhteensä 257 varusmiespalveluksen suorittanutta asevelvollista ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista.

Muuta

Vuonna 2020 Rajavartiolaitoksen koiratoiminta täyttää 100 vuotta ja merivartiointi 90 vuotta.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000 (vaihde)

Share

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *