Yksityistien käytöstä

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

10 LUKU

Tien muu käyttäminen ja muun alueen käyttö tilapäisesti tienä (28.2.2003/185)

80 § (28.2.2003/185)

Tien käyttämiseen tarvitaan tieosakkaiden taikka tiekunnan lupa, jos tietä käytetään:

1) muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia; tai

2) muun kuin tieosakkaan hyväksi tapahtuviin tilapäisiin kuljetuksiin, työhevosella tapahtuvia maa- ja metsätalouden kuljetuksia lukuun ottamatta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan tilapäiseen tien käyttämiseen voi antaa tieosakas taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, toimitsijamies tai hoitokunta. Tieosakkaat tai tiekunnan kokous antavat luvan säännölliseen toimintaan. Tien käyttämisestä voidaan periä 26 §:n mukainen käyttömaksu kuljetuksen tai toiminnan järjestäjältä.

Tieosakkaat taikka tiekunta voivat yleisesti kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneiden kuljettamisen niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Tässä momentissa tarkoitettu kielto ei ole esteenä tieosakkaan kiinteistölle kulkemiseen luvallisissa asioissa eikä estä tieosakasta taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, toimitsijamiestä tai hoitokuntaa antamasta edellä tarkoitettua lupaa tien tilapäiseen käyttämiseen, jos siihen on painavia syitä. Valtion tai kunnan avustamien teiden osalta on kuitenkin voimassa, mitä 96 §:ssä säädetään.

Jos joku, jolla ei ole oikeutta tiehen, 1 tai 3 momentin vastaisesti käyttää tietä, hän on velvollinen vaadittaessa suorittamaan tien käytöstä 26 §:n mukaisen käyttömaksun sekä, jos tie on vaurioitunut, korvaamaan vahingon.

Jos tietä on käytetty 1 tai 3 momentin vastaisesti ja siitä vaaditaan rangaistusta, on myös korvausta koskevat vaatimukset tehtävä yleisessä tuomioistuimessa.

13 LUKU

Tienpidon valtion- ja kunnanavustus (14.10.1977/728)

96 § (28.2.2003/185)

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama on voimassa tiestä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa samoin kuin tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia 80 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle, voidaan kunnan suostumuksella muiden kuin tieosakkaiden tienkäyttö kieltää tai sitä rajoittaa.

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien parantamisessa tai uuden tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien noudatettava, mitä 1 momentissa säädetään tien käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan tai liikenteeseen.

YKSITYISTEIDEN TIENKÄYTÖN PELISÄÄNNÖT

SUOMEN TIEYHDISTYS, YKSITYISTIEJULKAISUT 2008

TIENKÄYTÖN LUVANVARAISUUS JA MAKSULLISUUS

YLEISET PERIAATTEET

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=tieyhdistys%20yksityistiet&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CFEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Ftekninen%2FKunnossapito%2Fpdf%2Fpelisaannot.pdf&ei=EitNT9vbKIeN4gSo55WFAw&usg=AFQjCNHYKmfYTGwzhYl3KID0Lvs-kzR4QQ&sig2=mCiCHXIoWWNPW2p07_YB2A&cad=rja

Yksityisteiden satunnainen käyttäminen moottoriajoneuvolla on yleensä sallittua, jos mitään kielto- tai rajoitusliikennemerkkiä ei ole. Erityyppisten ajoneuvojen käytöstä ja erilaisten kuljetusten hoitamisesta yksityisteillä on tässä julkaisussa tarkempia pelisääntöjä.

Jokamiehenoikeudella tapahtuvaa yksityistien käyttöä (jalankulku, pyöräily, hiihtäminen, ratsastus) ei yleensä saa kieltää eikä liikennemerkein yksityisteillä edes rajoittaa. Toki liikenneturvallisuussyyt saattavat mahdollistaa jokamiehenoikeudenkin rajoittamisen.

Yksityistielain 80 §:n mukaan ei-tieosakas tarvitsee yksityistien käyttämiseen tieosakkaiden tai tiekunnan luvan

• muun kuin tieosakkaan hyväksi tapahtuviin tilapäisiin kuljetuksiin

• järjestettyyn toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia

Järjestettyyn toimintaan (erilaiset tapahtumat, kilpailut, ammattimainen toiminta, esim. ratsastustallit, jne.) tarvitaan siis lupa, vaikka kysymyksessä olisikin jokamiehenoikeuteen rinnastettava tienkäyttö (esim. pyöräilytapahtuma, vaellusratsastus, jne.). Luvan edellytyksenä on tien kunnossapitokustannusten lisääntyminen eli jonkin kunnossapitotyön (lanaus, puhtaanapito, auraus, hiekoitus, tms.) lisätarve.

Tiekunnallisella tiellä luvan tilapäiseen tienkäyttöön antaa toimitsijamies tai hoitokunta. Säännölliseen tienkäyttöön luvan antaa tiekunnan kokous. Järjestäytymättömällä tiellä luvan tilapäiseen tienkäyttöön antaa tieosakas. Säännölliseen tienkäyttöön tarvitaan kaikkien tieosakkaitten lupa.

Tohmajärven kunta 7.2.2011 12:10

(> palvelut > liikenne > tietjakadut > yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet) – nettisivut

http://www.tohmajarvi.fi/Resource.phx/sivut/sivut-tohmajarvi/palvelut/liikenne/tietjakadut/kunnossapitoavustustenmyontamisperusteet.htx

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet

Tienpitäjän tulee sallia korvauksetta muiden kuin tieosakkaiden tilapäinen liikenne kunnossapito-avustusta saavilla teillä.

Erikoispyknikko

 

4 comments for “Yksityistien käytöstä

 1. Taitaa sisältyä tiivistetysti lupa Luppotuvan suuntaan kulkemisiin tämän lakiartikkelin viimeiseen lauseeseen.

 2. Olen samaa mieltä Sakarin ja pyknikon kanssa vaikka en ko. tietä käytäkään
  Pusan Mirja

 3. Kiitos erikoispyknikolle selventävästä faktakoosteesta. Kyllähän nuo asiat ovat kansalaisille suurin piirtein selvät, mutta tuostapa on hyvä verrata miten faktat sopivat yksiin omien olettamusten kanssa.

  Yksityistie ja tieriidat olivat aikanaan ”kestosuosikkeja” radion Maamiehen tietolaari-ohjelmassa paljon esillä aikanaan.

  Toivottavasti Värtsin verkkolehdestä ei tule sellaista. Ei ole ylevää setviä tällaisia asioita Värtsissä.

  Minä käytän tiestöä aina kun sen käyttöä ei ole yksityistie-liikennemerkeillä rajoitettu. Kukkovaran tietä käytän erityisen kiitollisena kun sinne ei ole enää pakko kävellä niinkuin silloin ennen.

 4. Miten toimitaan, kun naapuri jolla on 1 hevonen ja 2 ponia käyttää maanomistajien yksityistietä ratsastuksen opettamiseen? Osakkaan kysyessä asiasta onko pyytänyt luvan tien käyttöön? oli vastaus ,että vedän sinua turpaan. 4 koiraa ei pidetä kytkettynä tien käytön aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *